Farmacotherapie en InformatieVOorziening (FIVO)

Een van de hoofdtaken is het gevraagd en ongevraagd geven van farmacotherapeutische adviezen door de ziekenhuisapothekers, farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten aan de artsen, verpleging en patiënten.
Dit zowel in het kader van medicatiebegeleiding als in het kader van de individuele patiëntenzorg. Triggers kunnen zijn medicatiebewakingssignalen uit het electronisch voorschrijfsysteem, vragen van artsen of geneesmiddel gerelateerde problemen die worden geconstateerd.

Patiëntencontacten bestaan o.a. uit farmaceutische opname- en ontslaggesprekken door farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten bij risicopatiënten. De thuismedicatie wordt op deze manier geverifieerd en ingevoerd in het electronisch voorschrijfsysteem. Ondersteuning bij ontslag wordt geboden door in overleg met de voorschrijver een overzicht met de juiste ontslagmedicatie mee te geven en over te dragen aan de 1e lijn.


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut