Adalimumab

Adalimumab in serumSynoniem: Humira
Categorie: Immunosuppressiva
Afnamevoorkeur

Stolbuis met rode dop (zonder gel)

Afnamevolume

1 volle buis (6 ml)

Afnamecondities

CADAL = cascade adalimumab
ADIG = alleen antistoffen tegen adalimumab

Afnameopmerking

Het is belangrijk om het bloedmonster vlak voor de nieuwe dosis van het geneesmiddel af te nemen (dalspiegel), omdat complexvorming tussen het medicijn en de antistof zou kunnen leiden tot fout-negatieve uitslagen.

Referentiegebieden

Therapeutisch adalimumab:
Reumatoïde artritis: 5-8 mg/l

Resultaten van de antistoffen (IgG) tegen adalimumab moeten als volgt worden geïnterpreteerd:
< 12 AE/ml: antistoffen niet aantoonbaar.
< 30 AE/ml, aantoonbaar: antistoffen aantoonbaar tussen 12 en 30 AE/ml, maar niet te kwantificeren.
> 30 AE/ml, aantoonbaar: antistoffen aantoonbaar en te kwantificeren.

Indien de gemeten spiegel van adalimumab lager is dan verwacht,kan dit een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antistoffen tegen adalimumab. Het KFL maakt gebruik van de aanvraagoptie ‘cascade’ van Sanquin, waarbij initieel de serumspiegel van adalimumab wordt bepaald. Alleen wanneer de adalimumab spiegel < 5 mg/l is, wordt tevens een antistofbepaling uitgevoerd.

klinische betekenis
Opmerkingen

Adalimumab is een monoklonale antistof tegen TNF-a. Het is zinvol om een spiegel te bepalen indien een patiënt onvoldoende reactie laat zien op adalimumab. Indien de adalimumab spiegels laag is kan dit veroorzaakt worden door antistofvorming. Het is dan zinvol om een antistof bepaling uit te laten voeren. Bij een lage antistoftiter kan dosis ophoging zinvol zijn, bij een hoge antistoftiter wordt aangeraden op een ander TNF-blokker over te gaan.

Na subcutane toediening is de biologische beschikbaarheid ongeveer 64%. De Cmax wordt na 5 dagen bereikt. De terminale halfwaardetijd is ongeveer 2 weken. Het klinisch effect treedt na enkele weken in.

Bepalingsmethode

ELISA

Kwaliteitscontrole

KKGT

Bepalingsfrequentie

Serumspiegel: door LMMI op maandag.
Antistoffen: door Sanquin. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Formulier
Uitvoerende instelling

Adalimumab serumspiegel: LMMI ETZ
(advisering via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)

Adalimumab antistoffen: Sanquin
(via LMMI ETZ, advisering via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)

Verzendadres
Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties
  1. Sanquin Diagnostiek (www.sanquin.nl), geraadpleegd 08-07-2015. 
  2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 08-07-2015. 
  3. Pauw MF et al. Key findings towards optimising adalimumab treatment: the concentration-effect curve. Ann Rheum Dis 2013 Dec 10. [Epub ahead of print] Geraadpleegd: 01-05-2014.
Analisten
Wijzigingen

20190805 ML: Bij referentiewaarden deel over antistoffen gewijzigd (12 = detectiegrens, 30 = kwantificeringsgrens). 
20181004 ML: Frequentie en uitvoerende instelling gewijzigd n.a.v. change 67250. Uitvoering serumspiegel door LMMI ETZ i.p.v. Sanquin. Externe kwaliteitscontrole door KKGT. Telnr dienstdoende apotheker gewijzigd. 
20170708 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20170324 ML: Sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510.

Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut