Amiodaron

Amiodaron in plasma


Synoniem: Cordarone
Categorie: Cardiaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities TAMDB
Afnameopmerking Vanwege de lange halfwaardetijd is het tijdstip van bloedafname niet kritisch. Na het bereiken van steady-state (na 2 a 3 maanden) kan een monster worden afgenomen. Bepalen van vervolgspiegels binnen 1 maand is niet zinvol.
Referentiegebieden Amiodaron: 1,0-2,5 mg/l (toxisch: >2,5 mg/l) Amiodaron + desethylamiodaron: 1-4 mg/l (toxisch: > 4 mg/l) Bloedspiegelbepaling bij amiodaron wordt toegepast bij een vermoeden van onderdosering of intoxicatie, of als controle op de afwezigheid van amiodaron en de actieve metaboliet na het staken van de therapie. Voor voldoende anti-artimisch effect is een spiegel van 1 mg/l nodig, artimieën beginnen weer bij daling tot <0,5 mg/l. Er lijkt een verband te bestaan tussen de amiodaronspiegel en de kans op het ontwikkelen van bijwerkingen. Er moet wel rekening gehouden worden met een aanzienlijke interindividuele variatie in minimaal effectieve plasmaconcentraties. Voor meer informatie: zie http://www.tdm-monografie.org.
klinische betekenis
Opmerkingen Na orale toediening treedt de werking na 2-14 dagen in, meestal na 1 week, afhankelijk van de gebruikte oplaaddosis. Stabiele plasmaconcentraties worden pas na 1 tot enkele maanden bereikt. Na staken van de behandeling kan de werking nog 30-60 dagen aanhouden. De halfwaardetijd is 40-55 dagen (grote interindividuele variabiliteit van 20-100 dagen). De halfwaardetijd van de actieve metaboliet is veelal 57-61 dagen (20-118 dagen).
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Diepvries (-15 tot -25°C)
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie Amiodaron NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie 16-10-2014), geraadpleegd 31-03-2017.
2. Bepalingenwijzer UMC Utrecht, geraadpleegd 31-03-2017.
3. Bepalingenwijzer UMC Groningen, geraadpleegd 31-03-2017.
Analisten
Wijzigingen 20181008 ML: LIMS code TAMDB (= aanvraagbare totaalspiegel) i.p.v. TAMD = som amiodaron + desmethylamiodaron AMIO = amiodaron DAMI = desmethylamiodaron. Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. 20170709 ML: Hoeveelheid materiaal naar van 6 naar 4 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20170324 ML: Sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510. 20170331 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Bepalingsmethode aangepast van HPLC naar LC-MS/MS. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 31-03-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut