Amitriptyline

Amitriptyline in plasma


Synoniem: Tryptizol, Sarotex
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6ml)
Afnamecondities TAMIB
Afnameopmerking Vóór volgende gift afnemen (ideaal: 12 uur na laatste gift)
Referentiegebieden Therapeutisch: amitriptyline >50 μg/l, nortriptyline 50-150 μg/l;
Som amitriptyline + nortriptyline 100-300 μg/l
Toxisch: som amitriptyline + nortriptyline >400 μg/l Wanneer amitriptyline wordt aangevraagd, bepalen we automatisch ook de metaboliet nortriptyline. Spiegelbepaling is waardevol bij het voorkomen van toxische bloedconcentraties en bij het vermoeden op non-compliance. Grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek kunnen het gevolg zijn van CYP2D6 afhankelijke hydroxylering. Normale ratio moederstof/metaboliet is 1:1. Voor meer informatie: zie http://www.tdm-monografie.org 
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd amitriptyline 10-50 uur, nortriptyline 36 uur (bij trage metaboliseerders voor CYP2D6 100 uur). De Tmax voor amitriptyline is 2-4 uur, nortriptyline 2-12 uur. Een stabiele spiegel wordt na 7-10 dagen bereikt.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C).
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C) gedurende 24 uur, na centrifugeren 7 dagen in de diepvries (-15 tot -25 °C). Bewaring gedurende enkele uren bij kamertemperatuur kan invloed hebben op de stabiliteit van de verbinding.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie Tricyclische antidepressiva NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie januari 2015), geraadpleegd 05-01-2017
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 05-01-2017
Analisten
Wijzigingen 20181008 ML: LIMS code TAMIB (= aanvraagbare totaalspiegel) i.p.v. AMIT = amitryptyline en TAMI = som amitriptyline + nortriptyline. Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. 20170709 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Serum in titel gewijzigd naar plasma. 20170324 ML: Sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510. 05012017 MdH meerdere wijzigingen in Lay- out; Monstermateriaal: paarse buis i.p.v. rode buis, is reeds aangepast in online versie bepalingenwijzer. Hoeveelheid: 1 volle buis (6ml) i.p.v. 4 ml referentiewaarden: toxisch: som amitriptyline + nortriptyline >400 μg/l ipv >400 μg/l (incl. nortriptyline) Opmerkingen: zinsbouw laatste zin gewijzigd. Bewaarcondities: aangepast naar koelkast gedurende 24 uur en diepvries gedurende 7 dagen. Transportcondities aangepast naar kamertemperatuur. Contactpersoon: nummers CE en CT aangepast. Literatuur: geraadpleegd: 05-01-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut