Broomperidol

Broomperidol in plasma


Synoniem: Impromen
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities BROP
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen vlak voor de gift.
Referentiegebieden Therapeutisch: 12-15 ng/ml Toxisch: >30 ng/ml Bloedspiegelbepalingen kunnen uitgevoerd worden bij een slechte respons, onverwachte bijwerkingen, interacties, vermoeden op intoxicatie, bij zeer hoge doseringen en ter bevestiging van de therapietrouw.
klinische betekenis
Opmerkingen Broomperidol wordt na orale toediening goed geabsorbeerd. De Cmax wordt na ong. 4 uur bereikt. Na intramusculaire toediening van het decanoaat wordt de Cmax binnen 6 dagen bereikt, daarna nemen de concentraties af met een halfwaardetijd van ong. 25 dagen. De ‘steady-state’ plasmaconcentratie wordt na ong. 3 maanden bereikt. Broomperidol wordt uitgebreid gemetaboliseerd, onder andere door CYP3A4, tot inactieve metabolieten en uitgescheiden met de urine. De eliminatiehalfwaardetijd na orale toediening is 20-36 uur.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole Landelijk vindt overleg plaats via uitwisseling.
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Diepvries (-15 tot -25°C)
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2011. Pharmacopsychiatry. 2011;44:195-235. Geraadpleegd: 31-03-2017.
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 31-03-2017
3. Bepalingenwijzer Farmalab UMC Utrecht, geraadpleegd: 31-03-2017.
Analisten
Wijzigingen 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Roze dop gewijzigd in paarse dop. 20170324 ML: Sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510. 20170331 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Bepalingsmethode gewijzigd van HPLC in LC-MS/MS. Externe kwaliteitscontrole gewijzigd toegevoegd. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 31-03-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut