Dosulepine

Dosulepine in serum


Synoniem: Prothiaden
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities TDOSB
Afnameopmerking Spiegel afnemen 10-14 uur (ideaal: 12 uur) na laatste inname
Referentiegebieden Therapeutisch: Dosulepine: 50-150 µg/l
Desmethyldosulepine: 100-200 µg/l Toxisch: >500 µg/l (som dosulepine + desmethyldosulepine) Bloedspiegelbepaling is geïndiceerd bij verdenking op interacties, onvoldoende respons of een vermoeden van non-compliance. Er is geen duidelijke relatie tussen de plasmaconcentratie en het therapeutisch effect. Er zijn geen aanwijzingen dat de therapie op basis van TDM effectiever is dan op basis van klinisch effect / bijwerkingen. Voor meer informatie: zie http://www.tdm-monografie.org
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd dosulepine: 14-24 uur (verlengd bij ouderen en vrouwen). Tmax na eenmalige toediening: 2-4 uur. De ‘steady-state’ plasmaconcentratie wordt binnen 12 dagen bereikt. Dosulepine wordt in de lever tijdens de eerste passage omgezet in de actieve metaboliet desmethyldosulepine, met een halfwaardetijd van 35-50 uur.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole Bepaling valt onder ISO 15189 accreditatie.
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C).
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C) gedurende 24 uur, na centrifugeren 7 dagen in de diepvries (-15 tot -25 °C). Bewaring gedurende enkele uren bij kamertemperatuur kan invloed hebben op de stabiliteit van de verbinding.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Groningen
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie Tricyclische antidepressiva, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie januari 2015). Geraadpleegd: 20-02-2017
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 20-02-2017
3. bepalingenwijzer UMCU, geraadpleegd 20-02-2017
4. bepalingenwijzer UMCG, geraadpleegd 21-02-2017 
Analisten
Wijzigingen 20181008 ML: LIMS code TDOSB (= aanvraagbare totaalspiegel) i.p.v. TDOS = som dosulepine + desmethyldosulepine DOSU = dosulepine NTHI = desmethyldosulepine (= 'northiaden'). Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. 20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. 20170220 MDH: Diverse aanpassingen in lay-out. Type buis: kleur van roze gewijzigd in paars, blijft EDTA buis.
Volume: gewijzigd van 4 naar 6ml, is standaardvolume
Bewaarcondities aangepast naar 24 uur in koelkast en 7 dagen in vriezer
Transportcondities aangepast naar kamertemperatuur.
Seinnummer apotheker aangepast
Literatuur: geraadpleegd 20-02-2017
20170220 ML: Verzendlab UMCG i.p.v. UMCU. Paarse buis gewijzigd in rode buis. Stolbuis i.p.v. EDTA buis. 4 ml i.p.v. 6 ml. Serum i.p.v. plasma. Toevoeging externe kwaliteitscontrole onder ISO 15189. Toevoeging literatuur 4. UMCG. Methode van HPLC naar LCMSMS.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut