Escitalopram

Escitalopram in plasmaSynoniem: Lexapro
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur

EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)

Afnamevolume

1 volle buis (4 ml)

Afnamecondities

ESCIB

Afnameopmerking

Afnametijdstip 10-24 uur na laatste inname, het liefst een dalspiegel (vlak voor de volgende gift)

Spiegels kunnen worden bepaald na bereiken van steady-state (dosering moet circa 1 week constant zijn geweest).

Vermeld op het aanvraagformulier duidelijk dat het escitalopram betreft en niet citalopram.

Referentiegebieden

Therapeutisch: 10-100 μg/l *
Toxisch: 200-300 μg/l

* gemiddelde concentratie bij een gebruikelijke dosering

Er is geen duidelijke grens voor toxische concentraties. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat een minimaal effectieve dosis al leidt tot 70-85% inhibitie van serotonine heropname remming, met verder weinig additioneel effect bij hogere doseringen.

klinische betekenis
Opmerkingen

Tmax: circa 4 uur. Halfwaardetijd: circa 30 uur. Bij ouderen en bij patiënten met een gestoorde leverfunctie is de plasmahalfwaardetijd verlengd door een vertraagd metabolisme (bij gestoorde leverfunctie is de halfwaardetijd ongeveer 2x zo lang en de blootstelling ongeveer 60% hoger in vergelijking met patiënten met een normale leverfunctie).

Escitalopram wordt via CYP2C19 en CYP2D6 omgezet in verschillende metabolieten met een verwaarloosbare bijdrage aan de therapeutische effectiviteit (o.a. desmethylescitalopram).

De antidepressieve werking is pas na 2-4 weken waarneembaar en maximaal na 6 weken. Bijwerkingen treden vaak al eerder op. De dosering dient individueel te worden ingesteld. Bij het staken wordt aanbevolen de dosering voorzichtig uit te sluipen i.v.m. kans op onttrekkingsverschijnselen.

Bepalingsmethode

LCMSMS

Kwaliteitscontrole

KKGT

Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8°C). Bewaring gedurende enkele uren buiten de koelkast heeft verwaarloosbare invloed op de stabiliteit.

Formulier
Uitvoerende instelling

UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)

Verzendadres
Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties
  1. TDM monografie SSRI’s, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie oktober 2010), geraadpleegd: 31-03-2017
  2. Farmalab UMCU, monografie escitalopram, geraadpleegd: 31-03-2017
Analisten
Wijzigingen

20200318 KL: Foto buis gewijzigd.
20190923 ML: LIMS code van ESCI naar ESCIB.
20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code.
20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Roze dop gewijzigd in paarse dop.
20170331 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 31-03-2017

Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut