Etanercept

Etanercept in serum


Synoniem: Enbrel
Categorie: Immunosuppressiva
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities ETAN
Afnameopmerking Het is belangrijk om het bloedmonster vlak voor de nieuwe dosis van het geneesmiddel af te nemen (dalspiegel), omdat complexvorming tussen het medicijn en de antistof zou kunnen leiden tot foutnegatieve uitslagen.
Referentiegebieden Serumspiegel etanercept:
Reumatoïde artritis: 2-3 mg/l
Ziekte van Bechterew: 2-3 mg/l
Uitslag antistofbepaling positief indien antistoffen >12 AE/ml

Indien de gemeten spiegel van etanercept lager is dan verwacht, kan dit een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antistoffen tegen etanercept.
klinische betekenis
Opmerkingen Etanercept is een monoklonale antistof tegen TNF-a. Het is zinvol om een spiegel te bepalen indien een patiënt onvoldoende reactie laat zien op etanercept. Indien de etanercept spiegels laag is kan dit veroorzaakt worden door antistofvorming. Het is dan zinvol om een antistof bepaling uit te laten voeren. Bij een lage antistoftiter kan dosis ophoging zinvol zijn, bij een hoge antistoftiter wordt aangeraden op een ander TNF-blokker over te gaan.

Halfwaardetijd: 70 uur. Doseerfrequentie 1-2x per week.
Het klinisch effect treedt na enkele weken in.
Bepalingsmethode ELISA
Kwaliteitscontrole 1e en 2e lijns (intern) / externe rondzending
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Koelkast (2-8 °C)
Formulier
Uitvoerende instelling Sanquin (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. Sanquin Diagnostiek (www.sanquin.nl), geraadpleegd 05-08-2015.
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 05-08-2015.
3. Kneepkens et al. Lower etanercept levels are associated with high disease activity in ankylosing spondylitis patients at 24 weeks of follow-up. Ann Rheum Dis. 2014
4. Jamnitske et al. Patients non-responding to etanercept obtain lower etanercept concentrations compared with responding patients. Ann Rheum Dis. 2014
Analisten
Wijzigingen 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20170324 ML: sein locatie EZ gewijzigd van 5510 naar 6510.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut