Haloperidol

Haloperidol in plasma


Synoniem: Haldol
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities HALO
Afnameopmerking Spiegel 12-24 uur na de laatste gift afnemen; het liefst een dalspiegel. Het bepalen van een spiegel is pas zinvol na bereiken van de steady-state concentratie (dosering gedurende circa 1 week constant).
Referentiegebieden Therapeutisch: 5-15 µg/l* Toxisch: >20 µg/l * Deze concentraties correleren met een (optimale) D2-receptor bezetting van 60-70%. Door genetisch polymorfisme van CYP2D6 bestaat er een grote interindividuele variatie in serumconcentraties en andere farmacokinetische parameters. Er is geen eenduidige relatie tussen serumconcentratie en de (ernst van de) toxische effecten.
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd: 24 (12-38) uur (oraal). Tmax: 2-6 uur (oraal). Er blijkt een bisigmoidaal verband te bestaan tussen serumconcentratie en het effect. Tot ongeveer 10 µg/l is de relatie lineair, daarboven daalt het klinisch effect.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Gedurende 24 uur in koelkast (2-8°C) als stolbloed, gedurende 7 dagen in koelkast (2-8°C) als serum. Buiten invloed van licht bewaren.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties TDM monografie Haloperidol, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie okt 2014), geraadpleegd: 13-04-2017 UMCU, farmalab monografie haloperidol, geraadpleegd: 13-04-2017
Analisten
Wijzigingen 20170712 ML: Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20170708ML: Literatuur: monografie UMCU toegevoegd. Hoeveelheid materiaal van 6 naar 4 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Roze dop naar paarse dop.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut