Leflunomide

Leflunomide in plasma


Synoniem: Arava
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (minimaal 4 ml)
Afnamecondities LEFL
Afnameopmerking Voor bloedafname is een speciaal aanvraagformulier en afnamekit nodig. Bij het voornemen tot eflunomide-bloedspiegelbepaling dient derhalve contact te worden opgenomen met het KFL om de afnamekit en het aanvraagformulier te bestellen. Daarom vindt spiegelbepaling alleen plaats na overleg tussen arts en dienstdoende apotheker.
Referentiegebieden Actieve metaboliet teriflunomide < 0,02 mg/l Vanwege het hoge teratogene risico van teriflunomide worden contraceptieve maatregelen aanbevolen voorafgaand aan, tijdens en tot 2 jaar na stoppen van de behandeling met leflunomide. Na 2 jaar dient de plasmaconcentratie van de actieve metaboliet te worden bepaald. Als deze lager is dan 0,02 mg/l, en na ten minste 14 dagen opnieuw lager dan 0,02 mg/l, wordt geen teratogeen risico meer verwacht.

Bij zwangerschapswens de procedure volgen uit paragraaf 4.6 van de SmPC-tekst van Arava® (zie www.cbg-meb.nl).
Het teriflunomide-programma geldt voor zowel mannen als vrouwen.
klinische betekenis
Opmerkingen Leflunomide wordt na orale toediening snel en voor 82-95% geabsorbeerd en vrijwel volledig omgezet in de actieve metaboliet
teriflunomide (voorheen: A771726). Deze metaboliet verschijnt binnen enkele minuten in plasma, echter de tijd om de Cmax te bereiken is zeer variabel (1-24 uur). Zonder oplaaddosis wordt de ‘steady-state’ plasmaconcentratie na ong. 2 maanden bereikt. Met een oplaaddosis is dit sneller, maar dat geeft meer bijwerkingen. De halfwaardetijd van de actieve metaboliet is ong. 2 weken. Het therapeutische effect begint veelal na 4-6 weken en kan verder toenemen tot na 4-6 maanden.

Bepalingsmethode LC-MSMS
Kwaliteitscontrole CAP Extended Therapeutic Drug Monitoring Survey (ZE program).
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd en wordt eenmaal per week, op woensdag of donderdag, geanalyseerd door Eurofins. De uitslag volgt binnen 3-10 dagen.
Verzendconditie Via DHL bij kamertemperatuur (15-25 °C) (neem contact op met Eurofins: tel 076-5737373)
Bewaarconditie Leflunomide bloedmonsters dienen direct te worden afgedraaid. Daarom dienen bloedmonsters niet te worden afgenomen op vrijdag of in het weekend. Het plasma is gedurende 10 dagen stabiel bij 2-8 °C.
Formulier
Uitvoerende instelling Eurofins Global Central Laboratory, Breda (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant).
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 09-06-2017.
2. SPC Arava, geraadpleegd: 09-06-2017.
3. Correspondentie via email: 09-06-2017.
Analisten
Wijzigingen 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20170609 ML: literatuur update. Toevoeging externe kwaliteitscontrole.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut