Mercaptopurine

Mercaptopurine in volbloed


Synoniem: 6-MP, Puri-Nethol, 6-TGN, Purinethol
Categorie: Immunosuppressiva
Afnamevoorkeur Heparinebuis met groene dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities MERG
Afnameopmerking Bij voorkeur op MAANDAG EN WOENSDAG afnemen t.b.v. bepaling in de VU op woensdag en vrijdag. Monstermateriaal moet voor 15 uur op het KFL te zijn. Vaak wordt een dalspiegel aangehouden. Patiënten zijn over het algemeen na 4 weken op steady-state.
Referentiegebieden 6-TGN: 300-600 pmol/8*108 RBC
Ratio 6-MMP/6-TGN: <20 Toxisch 6-MMP: >5700 pmol/8*108 RBC Mercaptopurine (6-MP) wordt via een complex metabolisme omgezet in o.a. 6-TGN en 6-MMP metabolieten. De farmacologische werking van de thiopurines wordt grotendeels toegeschreven aan 6-TGN. De 6-MMP metabolieten zijn gecorreleerd met levertoxiciteit. Voor meer informatie: zie http://www.tdm-monografie.org.
klinische betekenis
Opmerkingen 6-mercaptopurine (6-MP) wordt via een complex metabolisme omgezet in o.a. 6-TGN en 6-MMP metabolieten. De farmacologische werking van de thiopurines wordt grotendeels toegeschreven aan 6-TGN. De 6-MMP metabolieten zijn gecorreleerd met levertoxiciteit. Halfwaardetijd 6-MP: ±2 uur. Halfwaardetijd 6-TGN en 6-MMP: 5 dagen. Wanneer een hoge 6-MMP spiegel i.c.m. een lage 6-TGN spiegel wordt gevonden, kan overwogen worden om 1x daags 100 mg allopurinol aan mercaptopurine toe te voegen. Allopurinol verschuift het 6-MP metabolisme richting 6-TGN en verlaagd dus de 6-MMP concentratie, waardoor minder bijwerkingen optreden. De dosering mercaptopurine dient in dat geval met 75% te worden verlaagd, naar 25% van de oorspronkelijke dagdosis.
Bepalingsmethode Dervieux
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Gekoeld (2-8 °C).
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C), NIET invriezen.
De monsters zijn instabiel: bij voorkeur binnen 72 uur insturen.
De afname van de 6-TGN concentratie na 7 dagen bewaren in de koelkast (2-8°C) is 10%.
Formulier
Uitvoerende instelling VU Medisch Centrum in Amsterdam
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM Monografie Thiopurines, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie 10 juli 2018). Geraadpleegd: 07-08-2018
Analisten
Wijzigingen 20181008 ML: LIMS code MERG i.p.v. M6TGN = mercaptopurine (6-TGN) M6MMP = mercaptopurine (6-MMP) MER = mercaptopurine ratio. 20180807 ML: Referentiewaarden 6-TGN aangepast van 600-1200 naar 300-600 pmol/8*108 RBC en 6-MMP/6-TGN ratie van 2-10 naar <20 op basis van onderzoek in 8 NL ziekenhuizen. Literatuur geupdate. 20180208 ML: Purinethol toegevoegd bij synoniem. Telnr gewijzigd dienstdoende ziekenhuisapotheker. 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. 20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen. Externe kwaliteitscontrole KKGT opgenomen.  Schrijfwijze referentiegebied gewijzigd
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut