Metformine

Metformine in serum


Synoniem:
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities METF
Afnameopmerking Enkel aanvragen bij verdenking van intoxicatie. Maximale plasmaconcentraties (Cmax) worden gemiddeld 2,5 uur (range 1-4 uur) na ingestie bereikt (Tmax) en bedragen bij therapeutisch gebruik niet meer dan 4 mg/L.
Referentiegebieden Therapeutisch: 0,1 - 4 mg/L Toxisch: Geen absolute relatie tussen concentratie en toxiciteit bekend.
klinische betekenis
Opmerkingen Metformine wordt na ingestie langzaam (in 6 uur) geabsorbeerd, de maximale plasmaconcentratie wordt gemiddeld na 2,5 uur bereikt.

De absorptie is onvolledig, ongeveer 50-60% van een orale dosis wordt geabsorbeerd. De absorptie is verzadigbaar en neemt dus af bij een toenemende dosis.
Gelijktijdige inname van voedsel vermindert en vertraagt de absorptie. Metformine wordt voornamelijk geabsorbeerd in het eerste gedeelte van de darm en in geringe mate in de maag.
De plasma-eiwitbinding van metformine is verwaarloosbaar klein. Door de onvolledige absorptie komt 20-30% van de ingenomen dosis metformine rechtstreeks in de feces terecht. Het geabsorbeerde deel van de dosis wordt in onveranderde vorm uitgescheiden, voornamelijk met de urine. Binnen 24 uur is 90% van de opgenomen hoeveelheid metformine uitgescheiden via de urine.
Bepalingsmethode LC-MS/MS
Kwaliteitscontrole Bepaling valt onder ISO 15189 accreditatie
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling, in overleg met een ziekenhuisapotheker.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Groningen (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties UMCG bepalingenwijzer, geraadpleegd: 03-03-2017
Telefonisch contact UMCG labapotheek, geraadpleegd: 07-06-2016.
Vergiftigingen.info, monografie metformine, geraadpleegd: 03-03-2017
Analisten Overleg altijd met dienstdoende apotheker over gewenste termijn van bepaling.
Wijzigingen 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. 20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving.
Externe kwaliteitscontrole gewijzigd van KKGT naar ISO.
Literatuur: TDM monografie verwijderd i.v.m. niet vindbaar, geraadpleegd: 03-03-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut