Mitotaan

Mitotaan in plasma


Synoniem: Lysodren
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities MITO
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift.
Referentiegebieden Therapeutisch: 15-20 mg/l Toxisch: >20 mg/l Er is een lineaire relatie tussen de plasmaconcentratie en de cumulatieve dosis. Een therapeutische plasmaconcentratie wordt bij de meeste patiënten bereikt binnen 15 dagen en bij alle patiënten binnen 5 maanden en bij een cumulatieve dosis van ong. 360 gram. De bovengrens van de therapeutische plasmaconcentratie wordt bereikt na een cumulatieve dosis van ong. 500 gram. Plasmaspiegels >20 mg/l geven een sterk verhoogde kans op neurologische toxiciteit.
klinische betekenis
Opmerkingen Mitotaan wordt na orale toediening voor ong. 40% geabsorbeerd. Bij voorkeur innemen met vetrijk voedsel, aangezien dit de absorptie verhoogt. Mitotaan cumuleert in vetweefsel. De halfwaardetijd bedraagt 18-159 dagen. Het duurt daarom enige tijd voordat dosisverlaging resulteert in lagere spiegels.
Bepalingsmethode GC-MS
Kwaliteitscontrole Niet beschikbaar, geen uitwisseling met andere centra in europa mogelijk.
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C).
Bewaarconditie Koelkast (2-8 °C).
Formulier
Uitvoerende instelling LUMC Leiden (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties 1. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 03-03-2017.
2. LUMC monsterafname, verzendcondities en streefwaarden via https://www.lumc.nl/org/kft/patientenzorg/apotheek-zorgprofessionals/laboratorium/, geraadpleegd op 03-03-2017
Analisten
Wijzigingen 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Lila dop gewijzigd in paarse dop. 20170307 ML: Bepalingsmethode GC-MS toegevoegd. 20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: bepalingenwijzer UMCU vervangen door LUMC, geraadpleegd 03-03-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut