Nortriptyline

Nortriptyline in plasma


Synoniem: Desmethylamitriptyline, Nortrilen
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities NORT
Afnameopmerking Vóór volgende gift afnemen (ideaal: 12 uur na laatste gift)
Referentiegebieden Therapeutisch: 50-150 μg/l
Toxisch: >250 μg/l Spiegelbepaling is waardevol bij het voorkomen van toxische bloedconcentraties en bij het vermoeden op non-compliance. Grote interindividuele verschillen in farmacokinetiek zijn het gevolg van CYP2D6 afhankelijke hydroxylering. Bij nortriptyline neemt de effectiviteit af indien sprake is van hogere spiegels dan de therapeutische bovengrens. Nortriptyline is ook een metaboliet van amitriptyline; zie aldaar. Voor meer informatie: zie http://www.tdm-monografie.org
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd: 36 uur (20-90 uur). Tmax: 5 uur. Naast nortipryline kunnen de E-OH-metaboliet en Z-OH-metaboliet worden bepaald. Beide metabolieten hebben tevens een antidepressieve werking. De tricyclische hydroxymetabolieten, met name de Z-OH metaboliet, worden mogelijk geassocieerd met cardiotoxiciteit Bij cardiaal belaste patiënten, trage CYP2D6 metaboliseerders, ouderen en bij hoge of vreemde nortriptyline spiegels, wordt geadviseerd om de E-OH-nortriptyline en de Z-OHnortriptyline spiegel te bepalen.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C).
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C) gedurende 24 uur, na centrifugeren 7 dagen in de diepvries (-15 tot -25 °C). Bewaring gedurende enkele uren bij kamertemperatuur kan invloed hebben op de stabiliteit van de verbinding.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties 1. TDM monografie Tricyclische antidepressiva NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie januari 2015), geraadpleegd 20-02-2017.
2. KNMP kennisbank, geraadpleegd 20-02-2017
Analisten
Wijzigingen 20190328 ML: uitvoerende instelling van KFL naar UMCU. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd. Methode gewijzigd van HPLC naar LCMSMS. Frequentie gewijzigd van 1x per week naar wordt opgestuurd.
20170709 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast.LIMS-code toegevoegd. Titel serum gewijzigd in plasma.
20022017 MdH meerdere wijzigingen in Lay- out; Monstermateriaal: paarse buis i.p.v. rode buis, is reeds aangepast in online versie bepalingenwijzer.Hoeveelheid: 1 volle buis (6ml) i.p.v. 4 ml Bewaarcondities: aangepast naar koelkast gedurende 24 uur en diepvries gedurende 7 dagen.Transportcondities aangepast naar kamertemperatuur.NB aangepast aan laatste beschrijvingen in TDM monografie Contactpersoon: nummers CE en CT aangepast Literatuur: geraadpleegd: 05-01-2017
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut