Paroxetine

Paroxetine in plasma


Synoniem: Seroxat
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities PARO
Afnameopmerking Afnametijdstip 10-24 uur na laatste inname, het liefst een dalspiegel. Spiegels kunnen worden bepaald na bereiken van steady-state (dosering moet circa 1 week constant zijn geweest).
Referentiegebieden Therapeutisch: 20-200 µg/l*
Toxisch: 300 µg/l *gemiddelde concentratie bij een gebruikelijke dosering. Er is geen duidelijke grens voor toxische concentraties. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat een minimaal effectieve dosis al leidt tot 70-85% inhibitie van serotonine heropname remming, met verder weinig additioneel effect bij hogere doseringen.
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd: circa 24 uur. Tmax: 3-7 uur. Paroxetine wordt deels via CYP2D6 omgezet in niet actieve metabolieten. Er is sprake van niet-lineaire kinetiek waardoor de halfwaardetijd verlengd wordt bij oplopende spiegels. Bij leverinsufficiëntie kan de halfwaardetijd significant verlengd en de AUC verhoogd zijn, waardoor een lagere of minder frequente dosis overwogen moet worden.

De antidepressieve werking is pas na 2-4 weken waarneembaar en maximaal na 6 weken. Bijwerkingen treden vaak al eerder op. De dosering dient individueel te worden ingesteld. Bij het staken wordt aanbevolen de dosering voorzichtig uit te sluipen i.v.m. kans op onttrekkingsverschijnselen.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Koelkast (2-8 °C). Stabiel gedurende 24 uur bij kamertemperatuur (15-25 °C), tenminste 7 dagen stabiel bij 2-8°C en tenminste 7 dagen stabiel bij –20°C.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie SSRI’s, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie oktober 2010), geraadpleegd: 12-02-2014.
Analisten
Wijzigingen 20170710 ML: Hoeveelheid materiaal van 6 naar 4 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Lila dop gewijzigd in paarse dop.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut