Pregabaline

Pregabaline in serum


Synoniem: Lyrica
Categorie: Anti-epileptica
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities PREG
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift. De ‘steady-state’ plasmaconcentratie wordt bereikt binnen 24-48 uur.
Referentiegebieden Therapeutisch (bij epilepsie): 2,8-8,3 mg/l Concentraties tussen 2,8 – 8,3 mg/l zijn teruggevonden bij patiënten met epilepsie. Micromedex geeft therapeutische serumconcentraties tot 9,5 mg/l op en er worden steady-state serumconcentraties vermeld tot 14,2 mg/l bij toediening van 600 mg/dag. Er is nog geen referentiewaardegebied op basis van effectiviteit/toxiciteitsbalans vastgesteld.
klinische betekenis
Opmerkingen Pregabaline heeft een hoge biologische beschikbaarheid (>90%), bindt niet aan plasma-eiwitten, wordt vrijwel volledig in onveranderde vorm uitgescheiden met de urine, heeft een korte halfwaardetijd (gemiddeld 6,3
uur bij patiënten met een normale nierfunctie), heeft een brede therapeutische range met zeer voorspelbare lineaire farmacokinetiek en weinig toxiciteit.

Bij neuropathische pijn, epilepsie en gegeneraliseerde angststoornis treedt de werking bij dagelijkse inname na ongeveer een week in. Het is niet noodzakelijk om routinematig de plasmaconcentraties van
pregabaline te monitoren. Omdat de klaring van pregabaline recht evenredig is met de creatinineklaring, kan TDM wel nuttig zijn bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook kan het nuttig zijn om
therapietrouw te controleren.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole LGC
Bepalingsfrequentie Op dinsdag en vrijdag
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C)
Formulier
Uitvoerende instelling Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties
  1. TDM monografie Pregabaline, UMC Utrecht, Farmalab. Geraadpleegd 20-06-2016.
  2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 20-06-2016.
  3. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Stofmonografie Pregabaline, geraadpleegd 20-06-2016.
Analisten
Wijzigingen 20190315 TJ: Materiaal gewijzigd van paars (plasma) naar rood (serum). Plasma gewijzigd naar serum. Aanwijzing voor analist gewijzigd. Uitvoerende instelling ETZ i.p.v. UMCU. Frequentie van 14 dagen naar di en vr. 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20160808 MR/ML: versie 1.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut