Quetiapine

Quetiapine in plasma


Synoniem: Seroquel
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities QUET
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift.
Referentiegebieden Therapeutisch: 0,02-0,3 mg/l
Toxisch: >0,5 mg/l Er is geen eenduidige relatie tussen de serumconcentratie en de klinische effecten. Het bepalen van de serumconcentraties quetiapine wordt zinvol geacht in geval van een mogelijke intoxicatie met onverklaarbare verschijnselen en bij twijfel aan therapietrouw.
klinische betekenis
Opmerkingen Halfwaardetijd: ca. 6 uur. Hepatische en renale dysfunctie kunnen de halfwaardetijd verlengen, maar dit wordt niet als klinisch relevant beschouwd. Cmax: ca. 1,5 uur (bij 3dd 250 mg). Quetiapine wordt voor een klein deel gemetaboliseerd tot actieve metabolieten: 7-hydroxy-quetiapine en 7-hydroxy-N-desalkylquetiapine. De overige metabolieten lijken niet actief te zijn. Quetiapine wordt grotendeels via CYP3A4 afgebroken. CYP2D6 heeft een minimale bijdrage aan het metabolisme.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Diepvries (-15 tot -25 °C)
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. Monografie Quetiapine, Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF&B (versie 26-01-2014). Geraadpleegd: 22-04-2014.

2. Bepalingenwijzer UMCU Farmalab, geraadpleegd: 22-04-2014.
Analisten
Wijzigingen 20170710 ML: Hoeveelheid materiaal van 6 naar 4 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Lila dop gewijzigd in paarse dop.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut