Rifampicine

Rifampicine in plasma


Synoniem: Rifadin
Categorie: Antibacteriële middelen
Afnamevoorkeur Heparinebuis met groene dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities RIFA
Afnameopmerking Monsters na afname direct invriezen en op ijs versturen i.v.m. stabiliteit. Monstername op t=2, 4 en 6 uur na toediening (exacte tijdstippen aanhouden t.b.v. AUC berekening). Let op: de limited sampling formules zijn afgeleid voor en kunnen alleen worden toegepast bij orale toepassing van rifampicine (niet bij intraveneuze toepassing). Amfotericine B stoort de bepaling; rifampicine kan dan niet gemeten worden. 
Referentiegebieden De gemiddelde AUC0-24 (en dus referentiegebied voor de AUC0-24) rifampicine bij 1x daags doseren, keerdosis 9,3 mg/kg (veelal 600 mg): 41,1 h*mg/L. Er is vooralsnog geen therapeutisch gebied voor rifampicine. Bij TDM van rifampicine wordt daarom een gemiddelde blootstelling nagestreefd. Het idee daarbij is dat de ‘gemiddelde’ patiënt goed
reageert op de ‘gemiddelde’ blootstelling.
klinische betekenis
Opmerkingen Rifampicine induceert vrijwel alle CYP-enzymen (CYP3A4 het sterkst en CYP2D6 het zwakst). Het induceert ook P-gp en glucuronysyltrasferasen, zoals UGT. Het enzyminducerende effect is na enkele dagen merkbaar. Na staken van rifampicine kan het enzyminducerende effect tot enkele weken aanhouden.
Bepalingsmethode UPLC-UV
Kwaliteitscontrole KKGT (antituberculose middelen)
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Op droogijs.
Bewaarconditie Diepvries (-15 tot -25 °C). Rifampicine is 7,5 uur stabiel bij kamertemperatuur en 24 uur in de koelkast.
Formulier
Uitvoerende instelling Radboudumc Nijmegen (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties 1. KNMP Kennisbank, geraadpleegd 08-08-2016. 2. Analysevoorschrift Rifampicine 046014 Radboudumc geraadpleegd 08-08-2016.
Analisten Droogijs bestellen uiterlijk dinsdags voor 15u, dan donderdags binnen. Overleg altijd met dienstdoende apotheker over juistheid van afnametijdstippen.
Wijzigingen 20180327 ML: OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20180208 ML: Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd. Typefout bij literatuur hersteld. Bij opmerkingen toegevoegd dat amfotericine B de bepaling stoort.  20170710 ML: Hoeveelheid materiaal van 4 naar 6 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Werkwijze droogijs toegevoegd bij aanwijzingen voor analist.20170511 ML: Bewaarconditie verduidelijkt. Opmerking direct invriezen bij afname verwijderd. Transportconditie gewijzigd van ‘op ijs’ naar ‘op droogijs’. Sein EZ van 5510 naar 6510.201600808 ML: Toevoeging aanwijzing voor analist en sein EZ.I.p.v. UMCG naar Radboud opsturen i.v.m. advisering.Rode buis gewijzigd naar groene buis, externe kwaliteitscontroletoevoeging vermelding antituberculose middelen. Referentiewaarden en tijdstippen van afname gewijzigd i.v.m. AUC berekening.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut