Salicylzuur

Salicylzuur in serum


Synoniem: Acetylsalicylzuur, Ascal, Aspirine
Categorie: Toxicologie
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities SALI
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen
Referentiegebieden Therapeutisch: Antipyretisch effect: 50-100 mg/l Analgetisch effect: 150-200 mg/l Anti-inflammatoir effect: 200-300 mg/l Toxisch: >400 mg/l Deze concentraties gelden voor volwassenen. Bij een chronische intoxicatie kan reeds bij lagere spiegels toxiciteit optreden.
klinische betekenis
Opmerkingen Acetylsalicylzuur wordt hoofdzakelijk in de lever, maar ook o.a. in plasma, vrijwel direct omgezet in salicylzuur en verder tot inactieve metabolieten. De omzettingscapaciteit van salicylzuur is verzadigbaar en de kinetiek wordt bij hogere doses (>5 g per dag) niet-lineair. Tmax: 1-2 uur bij preparaten met normale afgifte, langer bij overdosis.

De halfwaardetijd van acetylsalicylzuur is circa 20 minuten, die van salicylzuur 2-4,5 uur bij therapeutische doseringen (1-3 gram per dag). De halfwaardetijd van salicylzuur kan oplopen tot 18-36 uur bj overdoseringen (>10 gram). Bij lage pH en slechte nierfunctie is de halfwaardetijd nog verder verlengd.

In gevallen van acute intoxicatie is de mortaliteit gering, na chronische intoxicatie is de kans op mortaliteit groter en worden ernstiger beelden gezien.
Bepalingsmethode UV
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Alleen bij intoxicatie, in overleg met een ziekenhuisapotheker
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Koelkast (2-8°C)
Formulier
Uitvoerende instelling Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie Salicylzuur, Toegepaste farmacokinetiek VU ziekenhuis, 1997, VU Medisch Centrum. Geraadpleegd: 13-02-2014.

2. Monografie Salicylaten Toxicologie behandelinformatie NVIC/ NVZA/ NVKF&B (versie 31-01-2005), geraadpleegd: 13-02-2014
Analisten
Wijzigingen 20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20160318 ML: Toevoeging matrixeffecten bij ‘aanwijzingen voor analist’ n.a.v. validatie methode. Toevoeging sein EZ.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut