Saquinavir

Saquinavir in plasmaSynoniem: Fortovase, Invirase
Categorie: Antiretrovirale middelen
Afnamevoorkeur

EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)

Afnamevolume

1 volle buis (4 ml)

Afnamecondities

SAQIT

Afnameopmerking

Dalspiegel afnemen: 10-12 uur na inname

Referentiegebieden

Conform populatiecurven TDM protocol Indinavir Radboudumc

Therapeutisch: 0,1-1,6 mg/l* (dalspiegel 0,1-0,4 mg/l)
Toxisch: dalspiegel > 0,4 mg/l

*Op basis van populatiekinetiek, afhankelijk van tijdstip van inname en doseerschema.

Spiegels afgenomen kort na inname (binnen 6 uur) kunnen moeilijk te interpreteren zijn in verband met de grote variatie in absorptiesnelheid.

Indicaties voor een bloedspiegelbepaling zijn: verdenking op interacties, optreden van bijwerkingen, onvoldoende daling van de viral load (VL), vermoeden van therapieontrouw en zwangerschap.

klinische betekenis
Opmerkingen

Biologische beschikbaarheid na orale toediening zonder ritonavir is ca. 4% (ondergaat een uitgebreid 'first pass'-effect).
Cmax: na 3-4 uur.
Absorptie wordt verhoogd door voedsel.
Plasma-eiwitbinding: 97%.
Metabolisme: wordt voor meer dan 90% omgezet door CYP3A4 in inactieve metabolieten; wordt voor 80-90% met de feces uitgescheiden en voor 1-3% met de urine.
Eliminatiehalfwaardetijd: ca. 13 uur; geboost met ritonavir ca. 7 uur.
Bij patiënten met matige leverfunctiestoornis (Child Pugh B) zijn de AUC en Cmax iets verlaagd.

Saquinavir wordt vrijwel alleen nog in combinatie met een lage dosis ritonavir gebruikt in een 2x daags-schema.

Dosisafhankelijke verlenging van het PR-interval en het QTc-interval op het ECG is waargenomen bij gezonde vrijwilligers die geboost saquinavir kregen.

Bepalingsmethode

UPLC-UV

Kwaliteitscontrole

KKGT

Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8°C)

Formulier
Uitvoerende instelling

Radboudumc Nijmegen
(via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)

Verzendadres
Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties
  1. TDM monografie Saquinavir Radboudumc, geraadpleegd 08-08-2016.
  2. iDoc DOA TDM TOX Ontvangen van patiëntenmonsters (003145)
  3. iDoc ALG Verstuurde bepalingen (009761)
Analisten

Indien ontvangen in groene buis, neem contact op met Radboud umc.

Controleer of alle benodigde gegevens zijn ingevuld (zie voorbeeldformulier bij AB-beurt):

- Datum en tijd bloedafname
- Datum en tijd laatste inname
- Innamefrequentie en dosering

Bij ontbreken van bovenstaande gegevens, bel met HIVconsulent in het ETZ, locatie Elisabeth (via portier EZ) om ontbrekende gegevens aan te vullen.

Indien aanvraag op F-formulier: maak kopie, vul zelf formulier Radboud UMC in. Stuur formulier Radboud umc + kopie F-formulier naar Radboud umc. Bewaar originele F-formulier op KFL.

Indien aanvraag op formulier Radboud umc: noteer afzender KFL op het formulier en maak kopie. Stuur origineel formulier Radboud umc naar Radboud umc. Bewaar kopie formulier Radboud umc op KFL.

Wijzigingen

20200318 KL: Foto buis gewijzigd. 
20190927 ML: LIMS code van SAQI naar SAQIT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd. 
20170725 ML: aanwijzingen voor analist aangevuld n.a.v. CAPA 19586. 
20170710 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 
20160808 ML: Toevoeging wijzigingenveld, EZ sein en externe kwaliteitscontrole. Literatuur geupdate. 
20160922 LM: van groene naar paarse buis, hoeveelheid op 4 ml en toegevoegd aanwijzing voor analist.

Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut