Sertraline

Sertraline in plasma


Synoniem: Zoloft
Categorie: Psychofarmaca
Afnamevoorkeur EDTA-buis met paarse dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (4 ml)
Afnamecondities SERT
Afnameopmerking Dalspiegel 10-24 uur (ideaal 12 uur) na laatste gift afnemen.
Referentiegebieden Therapeutisch: 50-300 µg/l Toxisch: > 300 µg/L Op populatieniveau is een duidelijk verband tussen plasmaconcentratie en klinische effect van SSRI’s niet aangetoond. Bloedspiegels kunnen bepaald worden na het bereiken van de steady state concentratie. Voor de SSRI’s betekent dit dat de dosis ca 1 week constant moet zijn geweest.
klinische betekenis
Opmerkingen Spiegelbepaling van sertraline kan van belang zijn bij:

- Controle therapietrouw

-Gebrek aan of onvoldoende response bij adequate dosering (is de onvoldoende response gerelateerd aan inadequate spiegels door bijvoorbeeld therapie-ontrouw, ultra rapid metabolisme, geneesmiddelinteracties)

-Verdenking op overdosering

-Bijwerkingen bij therapeutische dosering

-Geneesmiddelinteracties

-Bepaalde patientgroepen, zoals kinderen en ouderen (>65 jaar)

-Verminderde nier- en/of leverfunctie

-Zwangerschap

Sertraline wordt na orale toediening langzaam geabsorbeerd. Na eenmalige toediening wordt de Cmax na 4,5-8,4 uur bereikt. De 'steady state'-plasmaconcentratie wordt na ong. 1 week bereikt. De plasma-eiwitbinding bedraagt ong. 98%. Sertraline heeft een halfwaardetijd van 26 uur (22-37 uur), de actieve metaboliet desmethylsertraline heeft een halfwaardetijd van 62-109 uur. Sertraline heeft een uitgebreid 'first pass'-effect en een sterk verlengde halfwaardetijd en 3-voudig verhoogde AUC bij leverfunctiestoornissen.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Gekoeld (2-8 °C)
Bewaarconditie Koelkast (2-8 °C). Sertraline is gedurende 24 uur stabiel bij 2-8°C, na centrifugeren 7 dagen bij 2-8 °C en tenminste 7 dagen bij –20°C. Bewaring gedurende enkele uren bij kamertemperatuur kan invloed hebben op de stabiliteit van de verbinding.
Formulier
Uitvoerende instelling UMC Utrecht (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties 1. TDM monografie SSRI’s, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie, versie 10 oktober 2018. Geraadpleegd: 20-11-2018.

2. Bepalingenwijzer UMC Utrecht Farmalab, geraadpleegd: 07-02-2014.
Analisten
Wijzigingen 20181120 ML: toxische concentratie > 300 µg/L toegevoegd bij referentiewaarden. Opmerking verwijderd dat er geen toxische grens bekend is. Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. Literatuur update. 20170710 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie aangepast. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd. Roze dop gewijzigd in paarse dop.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut