Valproïnezuur

Valproïnezuur in serum


Synoniem: Depakine, Orfiril
Categorie: Anti-epileptica
Afnamevoorkeur Stolbuis met rode dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities VALP
Afnameopmerking Voor de volgende dosis (dalspiegel), vast tijdstip nemen per patiënt i.v.m. variatie concentratie gedurende de dag. Voor bepaling valproïnezuur vrije fractie: zie aparte monografie valproïnezuur vrije fractie. De steady state concentratie wordt bereikt na ca. 5-7 dagen bij een constante dosering.
Referentiegebieden Totale concentratie valproinezuur:
Epilepsie: 50-100 mg/l

Stemmingsstabilisator:
acute episode 80-120 mg/l, onderhoudsfase 60-80 mg/l Toxische concentratie > 150 mg/l Er is een zwakke relatie tussen dosis, spiegel en effect. Het optreden van sommige bijwerkingen is wel concentratie afhankelijk. Bij doses van 35 mg/kg lich.gewicht per dag of meer wordt aangeraden de spiegel te bepalen. Daarnaast kan spiegelbepaling zinvol zijn bij: uitblijven klinisch effect, bijwerkingen, vermoeden slechte therapietrouw, geneesmiddelinteracties, nier-, leverfunctiestoornis, intoxicatie.
klinische betekenis
Opmerkingen De biologische beschikbaarheid na orale toediening is 100%. De maximale spiegel wordt na 1-3 uur bereikt met een gewoon preparaat, na 3-5 uur met een maagsapresistente coating en na 6-10 uur met een gereguleerde afgifte preparaat. De plasma eiwitbinding is ca. 90% en is verzadigbaar. Bij een plasmaconcentratie hoger dan 100 mg/l neemt de vrije fractie toe. Valproïnezuur wordt gemetaboliseerd en geglucuronideerd, waarna de metabolieten renaal geklaard worden; zowel lever- als nierfunctiestoornissen kunnen de blootstelling verhogen. De eliminatie halfwaardetijd bedraagt bij volwassenen 10-15 uur en bij kinderen (2-10 jaar) 6-10 uur.
Valproïnezuur remt CYP2C9 en wordt deels gemetaboliseerd door CYP2C9.
Bepalingsmethode LCMSMS
Kwaliteitscontrole LGC
Bepalingsfrequentie Op dinsdag en vrijdag
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Diepvries (-15 tot -25 °C)
Formulier
Uitvoerende instelling Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant TweeSteden ziekenhuis Tilburg
Verzendadres
Contactpersoon
Referenties TDM monografie Valproïnezuur, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie 08-03-2019), geraadpleegd via www.tdmmonografie.org op 26-03-2019.
Analisten
Wijzigingen 20190326 TJ: Toxische concentratie gewijzigd van >120 mg/L naar >150mg/L. NB gewijzigd en literatuur geüpdatet 20190315 TJ: Bepalingsmethode van immuno-assay naar LCMSMS. Aanwijzing voor analist gewijzigd. Uitvoerende instelling ETZ i.p.v. Rijnstate. Frequentie van dagelijks naar di en vr. Externe kwaliteitscontrole van KKGT naar LGC.

20180807 ML: Uitbesteding aan Rijnstate. Externe kwaliteitscontrole LGC verwijderd. Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. Frequentie van 3x per week naar dagelijks (uitbesteed binnen 7 dagen).
20170710 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20170331 ML: Toevoeging aanwijzing voor analist, wijzigingenveld en sein EZ. Toevoeging website www.tdm-monografie.org. Literatuur geupdate. Verwijzing naar aparte monografie valproïnezuur vrije
fractie bij opmerkingen. Regel over invullen van aanvraagformulier verwijderd bij opmerkingen. Bewaarconditie van koelkast naar diepvries.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut