Valproïnezuur

Valproïnezuur in serumSynoniem: Depakine, Orfiril
Categorie: Anti-epileptica
Afnamevoorkeur

Stolbuis met rode dop (zonder gel)

Afnamevolume

1 volle buis (6 ml)

Afnamecondities

VALPT

Afnameopmerking

Voor de volgende dosis (dalspiegel), vast tijdstip nemen per patiënt i.v.m. variatie concentratie gedurende de dag.
Voor bepaling valproïnezuur vrije fractie: zie aparte monografie valproïnezuur vrije fractie.

De steady state concentratie wordt bereikt na ca. 5-7 dagen bij een constante dosering.

Referentiegebieden

Totale concentratie valproïnezuur:
Epilepsie: 50-100 mg/l

Stemmingsstabilisator:
acute episode 80-120 mg/l, onderhoudsfase 60-80 mg/l

Toxische concentratie > 150 mg/l

Er is een zwakke relatie tussen dosis, spiegel en effect. Het optreden van sommige bijwerkingen is wel concentratie afhankelijk. Bij doses van 35 mg/kg lich.gewicht per dag of meer wordt aangeraden de spiegel te bepalen. Daarnaast kan spiegelbepaling zinvol zijn bij: uitblijven klinisch effect, bijwerkingen, vermoeden slechte therapietrouw, geneesmiddelinteracties, nier-, leverfunctiestoornis, intoxicatie.

klinische betekenis
Opmerkingen

De biologische beschikbaarheid na orale toediening is 100%. De maximale spiegel wordt na 1-3 uur bereikt met een gewoon preparaat, na 3-5 uur met een maagsapresistente coating en na 6-10 uur met een gereguleerde afgifte preparaat. De plasma eiwitbinding is ca. 90% en is verzadigbaar. Bij een plasmaconcentratie hoger dan 100 mg/l neemt de vrije fractie toe.

Valproïnezuur wordt gemetaboliseerd en geglucuronideerd, waarna de metabolieten renaal geklaard worden; zowel lever- als nierfunctiestoornissen kunnen de blootstelling verhogen. De eliminatie halfwaardetijd bedraagt bij volwassenen 10-15 uur en bij kinderen (2-10 jaar) 6-10 uur.

Valproïnezuur remt CYP2C9 en wordt deels gemetaboliseerd door CYP2C9.

Bepalingsmethode

LCMSMS

Kwaliteitscontrole

LGC

Bepalingsfrequentie

Op dinsdag en vrijdag

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Diepvries (-15 tot -25 °C)

Formulier
Uitvoerende instelling

Klinisch Farmaceutisch Laboratorium
ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant
TweeSteden ziekenhuis Tilburg

Verzendadres
Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties
  1. TDM monografie Valproïnezuur, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie 08-03-2019), geraadpleegd via www.tdmmonografie.org op 26-03-2019.
Analisten

De analyse geschikt is voor serum en EDTA-plasma.

Wijzigingen

20191004 ML: LIMS-code van VALP naar VALPT.
20190326 TJ: Toxische concentratie gewijzigd van >120 mg/L naar >150mg/L. NB gewijzigd en literatuur geüpdatet
20190315 TJ: Bepalingsmethode van immuno-assay naar LCMSMS. Aanwijzing voor analist gewijzigd. Uitvoerende instelling ETZ i.p.v. Rijnstate. Frequentie van dagelijks naar di en vr. Externe kwaliteitscontrole van KKGT naar LGC.
20180807 ML: Uitbesteding aan Rijnstate. Externe kwaliteitscontrole LGC verwijderd. Telnr ziekenhuisapotheker gewijzigd. Frequentie van 3x per week naar dagelijks (uitbesteed binnen 7 dagen).
20170710 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20170331 ML: Toevoeging aanwijzing voor analist, wijzigingenveld en sein EZ. Toevoeging website www.tdm-monografie.org. Literatuur geupdate. Verwijzing naar aparte monografie valproïnezuur vrije fractie bij opmerkingen. Regel over invullen van aanvraagformulier verwijderd bij opmerkingen. Bewaarconditie van koelkast naar diepvries.

Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut