Voriconazol

Voriconazol in plasma


Synoniem: Vfend
Categorie: Diversen
Afnamevoorkeur Heparinebuis met groene dop (zonder gel)
Afnamevolume 1 volle buis (6 ml)
Afnamecondities VORI
Afnameopmerking Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift
Referentiegebieden Therapeutisch (dalspiegel): Pulmonale aspergillose: 1-6 mg/l *
Cerebrale infectie, sinusinfectie: 2-6 mg/l

Toxisch >6 mg/L * Bij leverfunctiestoornis is het advies de bovengrens te verlagen naar 4 mg/l De rol van TDM van voriconazol betreft enkel de toepassing bij Aspergillus species die gevoelig zijn voor voriconazol. Er zijn geen gegevens bekend over de toepassing van TDM bij infecties door gisten en andere schimmels. Ook zijn er geen indicaties voor targetwaardes bij profylaxe. Op dit moment wordt voor profylaxe de therapeutische grenswaarde aangehouden van >1 mg/l.
klinische betekenis
Opmerkingen Voriconazol wordt na orale toediening binnen 2 uur geabsorbeerd. In volwassenen is sprake van een biologische beschikbaarheid van >90% na orale toediening, bij kinderen 2-11 jaar kan deze beperkt zijn. Inname met voedsel verlaagt de blootstelling.

De ‘steady-state’ van voriconazol wordt bereikt op dag 2, waardoor het mogelijk is om kort na start van de therapie een dalspiegel te bepalen. Bij switch van intraveneus naar orale therapie is het wijselijk om de uitgangssituatie vast te stellen op i.v. therapie en vervolgens de blootstelling onder orale therapie te bepalen.

Voriconazol wordt voornamelijk door CYP2C19 en in mindere mate door CYP2C9 en CYP3A4 gemetaboliseerd tot verschillende metabolieten, waaronder het inactieve N-oxide. Het heeft niet-lineaire kinetiek in volwassenen, wat wordt veroorzaakt door verzadiging van het hepatische metabolisme. In kinderen <12 jaar lijkt de kinetiek nagenoeg lineair te zijn.

Aangezien de eliminatie van voriconazol grotendeels via de lever plaatsvindt, is deze dus afhankelijk van de leverfunctie. Het routinematig controleren van de dalspiegel (1-2x per week) bij leverenzymwaarden 3-5x hoger dan normaal is aan te bevelen om toxiciteit te voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat de kans op stijging van leverfunctietesten groter is wanneer oraal voriconazol wordt gegeven t.o.v. intraveneuze therapie (hoger aanbod portale systeem).

Doseeraanpassingen op basis van nierfunctie zijn niet noodzakelijk (zowel bij oraal als i.v. voriconazol). Patiënten met een gestoorde nierfunctie krijgen echter bij voorkeur oraal voriconazol vanwege de mogelijke cumulatie van het oplosmiddel in i.v. voriconazol.

Voriconazol dringt goed door in liquor (30-60% van de plasma/serum concentratie).
Bepalingsmethode UPLC-UV
Kwaliteitscontrole KKGT
Bepalingsfrequentie Dit is een verstuurde bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
Verzendconditie Kamertemperatuur (15-25 °C)
Bewaarconditie Kamertemperatuur (15-25 °C). Gedurende ten minste 8 dagen stabiel bij kamertemperatuur.
Formulier
Uitvoerende instelling Radboudumc Nijmegen (via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant)
Verzendadres
Contactpersoon Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.
Referenties 1. TDM monografie Voriconazol, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie december 2011). Geraadpleegd: 23-04-2014.
Analisten Overleg altijd met dienstdoende apotheker over gewenste termijn van bepaling.
Wijzigingen 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code. 20170710 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. 20160318 ML: Toevoeging aanwijzing voor analist en sein EZ. Naar Radboud opsturen i.v.m. advisering (schimmelvraagbaak).
Paarse buis gewijzigd naar groene buis.
20160331 ML: methode van HPLC naar UPLC-UV.
Bestanden
Beelden

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut