Welkom bij ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB)

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB) levert farmacotherapeutische zorg in de breedste zin van het woord. Het geeft gevraagd en ongevraagd farmaceutische adviezen, voert voor alle patiënten gehele medicatiebewaking uit en is verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en distributie van alle geneesmiddelen.
Ook farmaceutisch laboratoriumonderzoek, waaronder kwaliteitscontroles van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen van kritische geneesmiddelen en toxicologie, behoort tot haar taken.
De ziekenhuisapotheek werkt nauw samen met alle disciplines in het ziekenhuis en daarbuiten. Ook de samenwerking met de twee poliklinische apotheken is zeer intensief.

Het werkterrein is de laatste jaren groter geworden ten gevolge van de verstrekking en medicatiebewaking van geneesmiddelen die onder de ziekenhuis verplaatste zorg vallen en die via de twee poliklinische apotheken aan de patiënten verstrekt worden. Naast de patiënten die klinisch worden opgenomen, dan wel op dagbehandeling en poli worden gezien, behoren nu ook de patiënten in de thuissituatie tot de standaardzorg van het ziekenhuis.


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut