Het Klinisch Farmaceutisch Lab (KFL)

Het KFL voert bepalingen uit voor interne en externe klanten. Het werkgebied van het KFL is het bepalen van lichaamsvreemde stoffen (geneesmiddelen, drugs en andere xenobiotica) in lichaamsmateriaal zoals bloed of urine.

 • De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00
 • Tijdens openingstijden is het KFL te bereiken op:
  tel: 013 221 5662
  fax: 013 463 7583

Laboratoriumbepalingen

 • Wilt u een geneesmiddelbepaling aanvragen voor een patiënt? Voor opgenomen patiënten kan dit digitaal worden aangevraagd via Ons EPD. Voor externe patiënten kunt u een geneesmiddelbepaling aanvragen met behulp  van het aanvraagformulier KFL
 • Informatie over het monstermateriaal, de gewenste hoeveelheid, verzendcondities en de afnametijd van de in te sturen aanvraag is te vinden op de bepalingenwijzer van het KFL.
 • Monstermateriaal blijft tot tenminste 1 week na analyse bewaard. Nabepalingen kunnen binnen deze termijn telefonisch worden aangevraagd.
 • De meetonzekerheid per analyse kan worden opgevraagd bij het KFL.

Bepalingsdagen en advies

 • De dag waarop een bepaling routematig wordt uitgevoerd of de termijn waarop de uitslag bekend is, staat vermeld op de bepalingenwijzer van het KFL.
 • Uitslagen zijn elektronisch op te vragen via Ons EPD, voor aanvragers die hier toegang tot hebben. Externe aanvragers zullen de uitslag digitaal of schriftelijk per post ontvangen. 
 • Voor vragen of advisering over geneesmiddelbepalingen of uitslagen kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Deze is op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 telefonisch bereikbaar via 013 221 5696. Buiten kantooruren is de dienstdoende ziekenhuisapotheker bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ETZ: 013 221 0000.

Privacy

Bij de verwerking van patiëntgegevens binnen het Klinisch Farmaceutisch Lab wordt het privacybeleid van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in acht genomen.

Kies hieronder uw bepaling.

Bepalingen

5-Oxoproline
pyroglutaminezuur, paracetamol-intoxicatie, oxoproline, 5-oxoproline
Aceton
Dimethylketon, 2-propanon, nagellak remover
Adalimumab
Humira
Amfetamines
crank, cristal, ice, speed, jeff, XTC, bennies, uppers, cross tops, black beauties, dexies, pep pills, co-pilots, bumblebees, hearts, footballs, perf, ice, cranck, crystal, jabba
Amikacine
Amukinin
Amiodaron
Cordarone
Amitriptyline
Tryptizol, Sarotex
Amprenavir
Telzir, Fosamprenavir
Aripiprazol
Abilify
Atazanavir
Reyataz
Azathioprine
AZA, Imuran, 6-TGN
Baclofen
Lioresal
Benzodiazepinen
Broomperidol
Impromen
Cannabis
Marihuana, wiet, Hashis, THC, Tetrahydrocannabinol; cannabis; cannabinoiden; Nederwiet; weet; hash; hennep; hasjish; CBD
Carbamazepine
Tegretol
Ciclosporine
Neoral, Sandimmune
Citalopram
Cipramil
Clobazam
Frisium
Clomipramine
Anafranil
Clonazepam
Rivotril
Clozapine
Leponex
Co-trimoxazol
Cocaïne
Neurocaine, Coke, Crack, Snow, Flake, Rock
Coffeïne
caffeïne
Cotinine
Darunavir
Prezista
Digoxine
Lanoxin
Diuretica screening
Dolutegravir
Tivicay® / Triumeq® (bevat naast dolutegravir, lamivudine en abacavir)
Dosulepine
Prothiaden
Doxycycline
Vibramycin, Efracea
Drugs of abuse (DOA)
DOA, amfetamines, benzodiazepinen, cannabis, cocaïne, ETG, methadon, opioïden
Duloxetine
Cymbalta, Xeristar
Efavirenz
Stocrin
Escitalopram
Lexapro
Etanercept
Enbrel
ETG
Ethylglucuronide
Ethanol
alcohol, ethylalcohol
Ethosuximide
Ethymal
Ethyleenglycol
1,2 ethaandiol
Everolimus
Certican, Votubia
Fenobarbital
Luminal
Fenytoïne
Diphantoïne, Epanutin
Fenytoïne vrije fractie
Diphantoïne, Epanutin
Flecaïnide
Tambocor
Fluconazol
Diflucan
Flucytosine
Ancotil, 5-FC
Fluoxetine
Prozac
Flupentixol
Fluanxol
Fluvoxamine
Fevarin
Fosamprenavir
Telzir
Gabapentine
Neurontin
Ganciclovir
Cymevene, valganciclovir
Gentamycine
GHB
Gammahydroxyboterzuur, 4-hydroxyboterzuur, Xyrem
Golimumab
Simponi
Haloperidol
Haldol
Imatinib
Glivec, Gleevec
Imipramine
Tofranil
Indinavir
Crixivan
Infliximab
Remicade, Inflectra, Remsima
Irinotecan
SN-38
Isoniazide
INH, Dipasic
Isopropylalcohol
isopropanol, 2-propanol, isohol, 2-hydroxypropaan
Itraconazol
Trisporal
Ketamine
Kwik
Lacosamide
Vimpat
Lamotrigine
Lamictal
Laxantia
Leflunomide
Arava
Levetiracetam
Keppra, Matever
Lithium
Lithiumcarbonaat, Camcolit, Priadel
Lood
Lopinavir
Kaletra
Maprotiline
Ludiomil
Mercaptopurine
6-MP, Puri-Nethol, 6-TGN, Purinethol
Metformine
Methadon
Amidone, Phenadone, Symoron
Methanol
Methylalcohol
Methotrexaat
MTX, Emthexate, Metoject
Methylfenidaat
Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym
Mianserine
Tolvon
Midazolam
Dormicum
Mirtazapine
Remeron
Mitotaan
Lysodren
Mycofenolzuur
Cellcept, Myfortic
Nelfinavir
Viracept
Nevirapine
Viramune
Nortriptyline
Desmethylamitriptyline, Nortrilen
Olanzapine
Zyprexa
Opioïden
morfine, codeine, heroine
Oxcarbazepine
Trileptal
Paracetamol
Panadol, acetaminophen
Paroxetine
Seroxat
Pazopanib
Votrient
Penfluridol
Semap
Pimozide
Orap
Pipamperon
Dipiperon
Posaconazol
Noxafil, POSA FLU trial
Pregabaline
Lyrica
Quetiapine
Seroquel
Rifampicine
Rifadin
Risperidon en paliperidon
Risperdal, paliperidon, Invega, Xeplion, Trevicta
Ritonavir
Norvir
Salicylzuur
Acetylsalicylzuur, Ascal, Aspirine
Saquinavir
Fortovase, Invirase
Sertraline
Zoloft
Sirolimus
Rapamune, Rapamycine
Sulfamethoxazol
bactrimel, co-trimoxazol
Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine
Vastentest IETZ
Sunitinib
Sutent
Tacrolimus
FK506, Prograft, Advagraf
Tamoxifen
endoxifen
Teriflunomide
Aubagio
Theofylline
Theolin, Theograd, Aminofylline, Euphyllin, Theolair, Unilair
Thiocyanaat
Rhodanide, Sulfocyanide, Thiocyaanzuur, metaboliet van cyanide, metaboliet van nitroprusside
Tioguanine
6-TG, Lanvis, ACES-TG, 6-TGN, Thiosix
Tobramycine
Obracin
Tocilizumab
RoActemra
Topiramaat
Topamax, Epitomax
Toxicologische screening
Toxicologische screening anti-epileptica
carbamazepine,desmethylmesuximide,ethosuximide,felbamaat,fenobarbital,fenytoine,gabapentine,lacosamide,lamotrigine,levetiracetam,oxcarbazepine,PEMA,pregabaline,primidon,rufinamide,theofylline,topiramaat,valproïnezuur,vigabatrine,zonisami,anti-epileptica
Tranylcypromine
Parnate
Trazodon
Trazolan
Valproïnezuur
Depakine, Orfiril
Valproïnezuur vrije fractie
Depakine, Orfiril
Vancomycine
Vancocin
Vedolizumab
Entyvio
Venlafaxine
Efexor
Verzending KFL
Overigen
Vigabatrine
Sabril
Voriconazol
Vfend
Zonisamide
Zonegran
Zuclopentixol
Cisordinol, Clopixol

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut