ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant (ZAMB) levert farmacotherapeutische zorg in de breedste zin van het  woord. Het geeft gevraagd en ongevraagd farmaceutische adviezen, voert voor alle patiënten gehele medicatiebewaking uit en is verantwoordelijk voor de inkoop, bereiding en distributie van alle geneesmiddelen.
Ook farmaceutisch laboratoriumonderzoek, waaronder kwaliteitscontroles van geneesmiddelen, bloedspiegelbepalingen van kritische geneesmiddelen en toxicologie behoort tot haar taken.

De ZAMB verzorgt deze dienstverlening voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, RAV en het Instituut Verbeeten voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde. Kortom, de ZAMB heeft een regionale functie. Daarnaast draagt de ZAMB in belangrijke mate bij aan de opleiding van zorgverleners in uiteenlopende disciplines en aan wetenschappelijk onderzoek. De ZAMB werkt intensief samen met andere zorgverleners. Zowel in de directe patiëntenzorg van de aangesloten instellingen, als met de poli-apotheken van beide ziekenhuizen, openbare apotheken en huisartsen.

Ook het Nederlands laboratorium voor drugs en doping (DLDD) en het regionaal apothekers laboratorium (RAL) maken deel uit van de ZAMB. Zij verrichten op commerciële basis activiteiten voor derden.

De ZAMB maakt organisatorisch deel uit van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De dienstverlening vindt plaats vanuit een huisvesting die voldoet aan alle moderne eisen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoering, waarin alle processen ondersteund worden door de meest geavanceerde automatiseringspakketten. Het hoofd van de apotheek en de organisatorisch manager geven leiding aan ongeveer honderdtwintig medewerkers: ziekenhuisapothekers in opleiding, apothekersassistenten, analisten, logistiek medewerkers en ondersteunend personeel. De ziekenhuisapothekers zijn verenigd in de vakgroep.

ZAMBitie

Missie

Het bieden van optimale farmaceutische patiëntenzorg aan alle instellingen van de ZAMB, in een juiste balans van professionaliteit, kwaliteit en doelmatigheid.


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut