Het Klinisch Farmaceutisch Lab (KFL)

Het KFL voert bepalingen uit voor interne en externe klanten. Het werkgebied van het KFL is het bepalen van lichaamsvreemde stoffen (geneesmiddelen, drugs en andere xenobiotica) in lichaamsmateriaal zoals bloed of urine.

 • De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00
 • Tijdens openingstijden is het KFL te bereiken op:
  tel: 013 221 5662
  fax: 013 463 7583

Laboratoriumbepalingen

 • Wilt u een geneesmiddelbepaling aanvragen voor een patiënt? Voor opgenomen patiënten kan dit digitaal worden aangevraagd via Ons EPD. Voor externe patiënten kunt u een geneesmiddelbepaling aanvragen met behulp  van het aanvraagformulier KFL
 • Informatie over het monstermateriaal, de gewenste hoeveelheid, verzendcondities en de afnametijd van de in te sturen aanvraag is te vinden op de bepalingenwijzer van het KFL.
 • Monstermateriaal blijft tot tenminste 1 week na analyse bewaard. Nabepalingen kunnen binnen deze termijn telefonisch worden aangevraagd.
 • De meetonzekerheid per analyse kan worden opgevraagd bij het KFL.

Bepalingsdagen en advies

 • De dag waarop een bepaling routematig wordt uitgevoerd of de termijn waarop de uitslag bekend is, staat vermeld op de bepalingenwijzer van het KFL.
 • Uitslagen zijn elektronisch op te vragen via Ons EPD, voor aanvragers die hier toegang tot hebben. Externe aanvragers zullen de uitslag digitaal of schriftelijk per post ontvangen. 
 • Voor vragen of advisering over geneesmiddelbepalingen of uitslagen kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Deze is op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 telefonisch bereikbaar via 013 221 5696. Buiten kantooruren is de dienstdoende ziekenhuisapotheker bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ETZ: 013 221 0000.

Privacy

Bij de verwerking van patiëntgegevens binnen het Klinisch Farmaceutisch Lab wordt het privacybeleid van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in acht genomen.

Kies hieronder uw bepaling.

Filter

Bepalingen

5-Oxoproline pyroglutaminezuur, paracetamol-intoxicatie, oxoproline, 5-oxoproline
Aceton Dimethylketon, 2-propanon, nagellak remover
Adalimumab Humira
Amfetamines crank, cristal, ice, speed, jeff, XTC, bennies, uppers, cross tops, black beauties, dexies, pep pills, co-pilots, bumblebees, hearts, footballs, perf, ice, cranck, crystal, jabba
Amikacine Amukinin
Amiodaron Cordarone
Amitriptyline Tryptizol, Sarotex
Apixaban Eliquis
Aripiprazol Abilify
Atazanavir Reyataz
Azathioprine AZA, Imuran, 6-TGN
Baclofen Lioresal
Benzodiazepinen
Broomperidol Impromen
Bupropion Wellbutrin, Zyban
Cannabis Marihuana, wiet, Hashis, THC, Tetrahydrocannabinol; cannabis; cannabinoiden; Nederwiet; weet; hash; hennep; hasjish; CBD
Carbamazepine (inclusief 10,11-epoxide metaboliet) Tegretol
Ciclosporine Neoral, Sandimmune
Citalopram Cipramil
Clobazam Frisium
Clomipramine Anafranil
Clonazepam Rivotril
Clozapine Leponex
Cocaïne Neurocaine, Coke, Crack, Snow, Flake, Rock
Coffeïne caffeïne
Cotinine
Dabigatran Pradaxa
Darunavir Prezista
Digoxine Lanoxin
Diuretica screening
Dolutegravir Tivicay® / Triumeq® (bevat naast dolutegravir, lamivudine en abacavir)
Dosulepine Prothiaden
Doxycycline Vibramycin, Efracea
Drugs of abuse (DOA) DOA, amfetamines, benzodiazepinen, cannabis, cocaïne, ETG, methadon, opioïden
Duloxetine Cymbalta, Xeristar
Edoxaban Lixiana
Efavirenz Stocrin
Escitalopram Lexapro
Etanercept Enbrel
ETG Ethylglucuronide
Ethanol alcohol, ethylalcohol
Ethosuximide Ethymal
Ethyleenglycol 1,2 ethaandiol
Everolimus Certican, Votubia
Fenobarbital Luminal
Fenytoïne Diphantoïne, Epanutin
Fenytoïne vrije fractie Diphantoïne, Epanutin
Flecaïnide Tambocor
Flucloxacilline vrije fractie
Fluconazol Diflucan
Flucytosine Ancotil, 5-FC
Fluoxetine Prozac
Flupentixol Fluanxol
Fluvoxamine Fevarin
Fosamprenavir Telzir
Gabapentine Neurontin
Ganciclovir Cymevene, valganciclovir
Gentamycine
GHB Gammahydroxyboterzuur, 4-hydroxyboterzuur, Xyrem
Golimumab Simponi
Haloperidol Haldol
Imatinib Glivec, Gleevec
Imipramine Tofranil
Indinavir Crixivan
Infliximab Remicade, Inflectra, Remsima
Irinotecan SN-38
Isavuconazol Cresemba
Isoniazide INH, Dipasic
Isopropylalcohol isopropanol, 2-propanol, isohol, 2-hydroxypropaan
Itraconazol Trisporal
Ketamine
Kwik
Lacosamide Vimpat
Lamotrigine Lamictal
Laxantia screening
Leflunomide Arava
Levetiracetam Keppra, Matever
Lithium Lithiumcarbonaat, Camcolit, Priadel, lithiumcitraat
Lood
Lopinavir Kaletra (=lopinavir+ritonavir)
Maprotiline Ludiomil
Mercaptopurine 6-MP, Puri-Nethol, 6-TGN, Purinethol
Metformine
Methadon Amidone, Phenadone, Symoron
Methanol Methylalcohol
Methotrexaat MTX, Emthexate, Metoject
Methylfenidaat Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym
Mianserine Tolvon
Midazolam Dormicum
Mirtazapine Remeron
Mitotaan Lysodren
Mycofenolzuur Cellcept, Myfortic
Natalizumab Tysabri
Nelfinavir Viracept
Nevirapine Viramune
Nortriptyline Desmethylamitriptyline, Nortrilen
Olanzapine Zyprexa
Opioïden morfine, codeine, heroine
Oxcarbazepine Trileptal
Paracetamol Panadol, acetaminophen
Paroxetine Seroxat
Pazopanib Votrient
Penfluridol Semap
Pimozide Orap
Pipamperon Dipiperon
Posaconazol Noxafil, POSA FLU trial
Pregabaline Lyrica
Primidon Mysoline
Quetiapine Seroquel
Rifampicine Rifadin, Rifampicine
Risperidon en paliperidon Risperdal, paliperidon, Invega, Xeplion, Trevicta
Ritonavir Norvir
Rivaroxaban Xarelto
Salicylzuur Acetylsalicylzuur, Ascal, Aspirine
Saquinavir Fortovase, Invirase
Sertraline Zoloft
Sirolimus Rapamune, Rapamycine
Sulfamethoxazol bactrimel, co-trimoxazol
Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine Vastentest IETZ
Sunitinib Sutent
Tacrolimus FK506, Prograft, Advagraf
Tamoxifen endoxifen
Teriflunomide Aubagio
Theofylline Theolin, Theograd, Aminofylline, Euphyllin, Theolair, Unilair
Thiocyanaat Rhodanide, Sulfocyanide, Thiocyaanzuur, metaboliet van cyanide, metaboliet van nitroprusside
Tioguanine 6-TG, Lanvis, ACES-TG, 6-TGN, Thiosix
Tobramycine Obracin
Tocilizumab RoActemra
Topiramaat Topamax, Epitomax
Toxicologische screening
Toxicologische screening anti epileptica carbamazepine, desmethylmesuximide,ethosuximide, felbamaat, fenobarbital, fenytoine, gabapentine,lacosamide, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, PEMA,pregabaline, primidon, rufinamide, theofylline, topiramaat,valproïnezuur, zonisamide, anti-epileptica
Tranylcypromine Parnate
Trazodon Trazolan
Ustekinumab Stelara
Valproïnezuur Depakine, Orfiril
Valproïnezuur-vrije-fractie Depakine, Orfiril
Vancomycine Vancocin
Vedolizumab Entyvio
Venlafaxine Efexor
Verzending KFL Overigen
Vigabatrine Sabril
Voriconazol Vfend
Zonisamide Zonegran
Zuclopentixol Cisordinol, Clopixol

ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut