Opleiding ziekenhuisapotheker

Het specialisme ziekenhuisfarmacie is een door het Ministerie van VWS erkend klinisch specialisme en als zodanig wordt dit specialisme ook vermeld in het BIG-register.

De opleiding tot ziekenhuisapotheker betreft een vierjarige specialisatie die gedaan kan worden nadat het apothekersexamen is behaald. De opleiding tot apotheker is een zesjarige universitaire opleiding die gevolgd kan worden aan de Universiteiten van Groningen en Utrecht. Voor het opleiden tot ziekenhuisapotheker zijn in Nederland momenteel ongeveer veertig opleidingsklinieken bevoegd, waaronder het TweeSteden ziekenhuis.

De opleidingseisen waaraan de kandidaat aan het einde van de opleiding moet hebben voldaan, zijn vastgelegd in eindtermen. Van deze eindtermen zijn concrete leerdoelen op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden afgeleid. De opleiding wordt zoveel mogelijk ingevuld conform de meest recente onderwijskundige inzichten.

Vanaf 2013 is het verplicht om de opleiding tot ziekenhuisapotheker in 2 ziekenhuizen te volgen. Onder het motto “Samen beter” is de ZAMB een samenwerking aangegaan met de Apotheek van het UMC St. Radboud in Nijmegen voor de opleiding tot ziekenhuis-apotheker. Omdat het een samenwerking en uitwisseling betreft, komen ook de AIOS van Nijmegen naar Tilburg voor de opleiding.


Informatie
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Mevrouw drs. M. Duisenberg-van Essenberg, ziekenhuisapotheker/opleider
Telefoon 013 - 465 56 25

Informatie over salariëring en arbeidsvoorwaarden kunt u krijgen bij: 
Mevrouw A.M. van Helvoirt, personeelsadviseur
Telefoon 013 - 465 57 77
 


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut