Publicaties van ZAMB medewerkers

Crushing of dolutegravir fixed-dose combination tablets increases dolutegravir exposure / Roskam-Kwint M, Bollen P, Colbers A, Duisenberg-van Essenberg M, Harbers V, Burger D.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2018 Sep 1;73(9):2430-2434.

Antineoplastic Drug Contamination on the Outside of Prepared Infusion Bags / Breukels O, van der Gronde T, Simons-Sanders K, Crul M.
Int J Pharm Compd. 2018 Jul-Aug;22(4):345-349.

Carry-over of antineoplastic drug contamination in Dutch hospital pharmacies / Crul M, Simons-Sanders K.  Journal of oncology pharmacy practice 2017;Jan(1):1-7. 

Pharmacokinetics of Crushed Elvitegravir Combination Tablet Given With or Without Enteral Nutrition / Jongbloed - Hoon de, M., Colbers A, Velthoven-Graafland K, Duisenberg - Essenberg van, M., Kruijssen M, Abbink E, et al. 
Journal of acquired immune deficiency syndromes. 2017;74(5):571-574.

Bio-equivalentie van een vermalen tablet elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir (Stribild) in combinatie met een gestandaardiseerd ontbijt of sondevoeding / Jongbloed - Hoon de, M., Colbers A, Velthoven-Graafland K, Duisenberg - van Essenberg, M., Kruijssen M, Abbink E, et al. 
Pharmaceutisch weekblad 2017;152(43):23-26.

Dolutegravir is not removed during hemodialysis / Bollen PDJ, Rijnders BJA, Teulen M, Burger DM. 
AIDS 2016;30(9):1490-1491.

Severe verapamil intoxication despite correct use of low-dose verapamil / Mandigers L, Bollen P, Bijlstra PJ, Brands E. 
Drug Metabolism and Personalized Therapy 2016;31(1):55-58.

Alertheid nodig op interactie tacrolimus en chlooramfenicol / Roskam-Kwint HM, Jong de L, Maas R. Pharmaceutisch weekblad 2016;151(31):18-19.

Mengintoxicatie met valproïnezuur, quetiapine en oxazepam in combinatie met alcohol. Kritische analyse van de behandelresultaten na snel ingrijpen / Troelstra NAM, Rutten AMF, Duisenberg-van Essenberg M.
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2015, Jrg. 9, Nr. 12, p. 271-74.

Combinatie evs + beslisregels reduceert voorschrijffouten / Barbara Maat
Pharmaceutisch Weekblad 2015, Jrg. 150, nr. 44, p. 22-25.

Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of dolutegravir used as a single tablet regimen for the treatment of HIV-1 infection / Bollen P, Reiss P, Schapiro J, Burger D.
Expert Opin Drug Saf. 2015;14(9):1457-72.

'Voeding is bij ons net zo belangrijk als medicatie': succesvolle aanpak ondervoeding in TweeSteden ziekenhuis / Schoorel E.
Food Hopitality. 2015 (augustus): 14-15.

Menslievende zorg in de ziekenhuisapotheek / Timmers I.
Interview met Jacques Verzijl en Sigrid van der Heide. Insights. 2015(maart):27-31.

De invloed van de druppelgrootte van tropicamide 0,5% oogdruppels op de mate van pupilverwijding / Troelstra NAM, Heiden van der J, Lith van J, Verzijl JM.
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform. 2015;9(A1514):2-5.

Pharmacokinetics of nifedipine slow-release during sustained tocolysis / ter Laak MA, Roos C, Touw DJ, van Hattum PR, Kwee A, Lotgering FK, et al. 
Int J Clin Pharmacol Ther. 2015 Nov 19;53 (jan)(1):84-91.

Optimalisatie voorraadbeheer leidt tot minder verval geneesmiddelen / Pauw RT. https://verspillingindezorg.nl/goede-voorbeelden/optimalisatie-voorraadbeheer-leidt-tot-minder-verval-geneesmiddelen. 26 september 2014.

Paracetamol-induced hypotension on the intensive care unit / Charaghvandi KR, Bollen PDJ, Duisenberg - Essenberg van, M, Rutten AMF
Netherlands Journal of Critical Care. 2014;18(5):11-3.

A randomized controlled trial examining the addition of folic acid to iron supplementation in the treatment of postpartum anemia / Woude van der DA, Vries de J, Wijk van EM, Verzijl JM, Pijnenborg JM.
International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2014;126(2):101-5.

Interview Nellie Overbeeke over 'haar' afdeling diëtetiek / Adriaan E.  Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek. 2014;69(2):6-9.

De praktijk: Voeding en medicijnen letterlijk onder één dak / Koningsbruggen van W.
Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek. 2014;69(1):20-22.

Multiple physicians are not independently associated with inappropriate prescribing: A cross-sectional study of geriatric patients / Vingerhoets RW, Wieringa MH, Egberts TC, Jansen MM, Jansen PA.
Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan;77(1):213-5.

Voeding bij stoma's. Hoofdstuk 2 / Horst ter AM.
In: Informatorium voor Voeding en Diëtetiek:17-34. 2014

Clinical rule on safe methotrexate prescribing and dispensing in The Netherlands/ K. Simons-Sanders, M. Crul
European Journal on Oncology Pharmacology 2013; 7(1):8-10.

Verbeteren van de eiwitinname op dag 4: regie loont! / Overbeeke PW, Delsink P, Langius J
Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Dietetiek 2013, jrg. 68, nr. 05, p. 22-24.

Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized alerts / Zaal RJ, Jansen MM, Duisenberg-van Essenberg M, Tijssen CC, Roukema JA, van den Bemt PM
International journal of clinical pharmacy 2013; 35(5): 753-62.

Kennisbundeling interacties voeding en medicijnen: diëtetiek en ziekenhuisapotheek interactief / Verzijl JM, Delsink P, Overbeeke PW
Pharmaceutisch Weekblad 2013, jrg. 148, nr. 38, p. 16-18.

Gevaarlijke designer drug 'krokodil' voor het eerst in Nederland gesignaleerd / Roskam-Kwint HM, Kruizinga SP, Kaal MJH, Bootsma H-PR
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2013, jrg. 7, nr. 10, p. 128-130.

Effect of bar-code-assisted medication administration on medication administration errors / Hassink JJ, Essenberg MD, Roukema JA, van den Bemt PM.
Am J Health Syst Pharm. 2013 Apr 1;70(7):572-3.

Dieetbehandelingsrichtlijn diabetes mellitus en zwangerschap/diabetes gravidarum / Born MS, Rooijen van GJ. - 2010 Uitgevers Rotterdam. - Januari 2012.

Inzicht in schoon werken met oncolytica: meetstrategie en instructie voor veegproeven / Crul M, Duisenberg - van Essenberg M
Pharmaceutisch Weekblad 2012, jrg. 147, nr. 16, p. 10-12.

Hoofdstuk 11 comorbiditeit / Delsink P, Kempen van A. - In: Handboek voeding bij kanker, Utrecht: De Tijdstroom; 2012.

Hoodfstuk 22 kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen / Delsink P, Langendijk M, Visser W. - In: Handboek voeding bij kanker, Utrecht: De Tijdstroom; 2012.

Effects of bar code-assisted medication administration (BCMA) on frequency, type and severity of medication administration errors: A review of the literature / Hassink J, Jansen M, Helmons P.
European Journal of Hospital Pharmacy. 2012(19):489-94.

De invloed van elektronische toedienregistratie op de frequentie van toedienfouten op een chirurgische afdeling / Hassink JMM, Duisenberg - Essenberg van, M, Bemt van den PMLA.
Pharmaceutisch Weekblad Scientific edition. 2012;6(6):a1221.

Medication verification at hospitalisation. Poster European Congres Oncology Pharmacy (ECOP) Budapest sept 2012 / Hoon de M, Berg van den-Brouwer H, Simons-Sanders KA.
European Journal of Oncology Pharmacy. 2012;6(2):63-4.

De duur van de perioperatieve overbruggingstherapie met LMWH's in een klinische setting: Een observationele studie / Mitrovic D, Duisenberg - Essenberg van, M, Jansen M, Brink van der M, Heul van der C, Ibelings M. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform. 2012;6(8):134-136.

Houdbaarheid van urinemonsters bestemd voor drugsscreening / Mitrovic D,  de Jong AGM, de Boer- van Gorp L, Duisenberg - Essenberg van M, van Hout L, ter Laak MA
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2012, jrg. 6, nr. 2 p. 20-24

An added value for the hemoglobin content in reticulocytes (CHr) and the mean corpuscular volume (MCV) in the diagnosis of iron deficiency in postpartum anemic women / Ramakers C, Woude van der A, Verzijl JM, Pijnenborg JM, Wijk van EM.
International Journal of Laboratory Hematology. 2012;34(5):510-6.

Bepaling van nifedipine in plasma m.b.v. SPE en HPLC / Wempe-van Tilborg YN, Laak ter MA, Beemd van den-Vergouwen CCM, Veer van 't NE.
Extract. 2012:23-6.
Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized physician order entry alerts / Zaal RJ, Jansen MMPM, Duisenberg - Essenberg van M, Tijssen CC, Roukema JA, Bemt van den PM
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform 2011, jrg. 5, nr. 6 p. 97-98

Kanker en diabetes: een nieuwe trend? / Delsink P, Kempen van A
DNO nieuws 2011, november, p. 8-10

Preparation of monoclonal antibodies: practice across Europe / Crul M, Franki AS, Simons KA
European Journal of Oncology Pharmacology 2011, vol. 5, nr. 3-4, p. 6-8

Bar codes on all unit doses by 2015 / Pauw RT en Lienden van R
European Journal of Hospital Pharmacy Practice 2011; 5, p.29

Lean meer doen met minder inspanning: deel II / Mitrovic D, Lienden van der R, Pauw RT, Duisenberg-van Essenberg M, Verzijl J
Pharm Weekbl 2011;49.

Influence of barcode-assisted medication administration on the rate of medication administration errors in a surgical ward / JJM Hassink, M Duisenberg-van Essenberg, PMLA van den Bemt 
PW Wetenschappelijk Platform 2011;5:a1143

Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized physician order entry alerts / RJ Zaal, MMPM Jansen, M Duisenberg-van Essenberg, CC Tijssen, JA Roukema, PMLA van den Bemt 
PW Wetenschappelijk Platform 2011;5:a1143

Identification of drug-related problems by a clinical pharmacist in addition to computerized physician order entry alerts / RJ Zaal, MMPM Jansen, M Duisenberg-van Essenberg, CC Tijssen, JA Roukema, PMLA van den Bemt Posterpresentatie FIGON Dutch Medicine Days 3-5 oktober 2011 

Observationeel onderzoek in een algemeen ziekenhuis naar de mate waarin de start van sondevoeding wordt gemeld aan de apotheek / Hassink JJM, Hovingh S, Overbeeke PW, Duisenberg - Essenberg van M en Bemt van den PMLA
Pharmaceutisch Weekblad Scientific edition, 2011, 5, p.74-77

Scannen aan het bed: TweeSteden ziekenhuis codeert medicijnen, EVO Logistiek, 2011, maart 2011, p.19

Scannen verkleint foutkans, EVO Magazine, 2011, 3, p.40

Vergelijking van potentiële risicofactoren voor medicatiefouten met en zonder schade / Zaal RJ, van doormaal J. E., Lenderink AW, Mol PGM, Kosterink JGW, Egberts  ACG, Haaijer-Ruskamp FM en PMLA
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform, 2010, 1, p.2-6

Drinkvoeding en sondevoeding bij Diabetes Mellitus / Berk K en Rooijen van GJ
DNO nieuws, 2010, augustus 2010

Na dertig jaar weer naar school / Born M
DNO nieuws, 2010, november 2010

Computerized physician order entry (CPOE) system: expectations and experiences of users / van Doormaal JE, Mol PGM, Zaal RJ, Bemt van den PMLA, Kosterink JGW, Vermeulen KM en Haaijer-Ruskamp FM
J Eval Clin Pract, 2010, 4, p.738-43

Recognition of impaired atomoxetine metabolism because of low CYP2D6 activity / ter Laak MA, Temmink AH, Koeken A, van 't Veer NE, van Hattum PR en Cobbaert CM
Pediatr Neurol, 2010, 3, p.159-62

The effect of a clinical pharmacist discharge service on medication discrepancies in patients with heart failure / Eggink RN, Lenderink AW, Widdershoven JW en Bemt van den PM
Pharm World Sci, 2010

Lean: meer doen met minder inspanning / Mitrovic D, Lienden van R, Pauw RT, Duisenberg - Essenberg van M en Verzijl J
Pharmaceutisch Weekblad, 2010

Zaal, van Doormaal, Lenderink, Mol, Kosterink, Egberts, Haaijer-Ruskamp en van den Bemt. Comparison of potential risk factors for medication errors with and without patient harm, Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2010, 8, p.825-33

Medication reconciliation performed by pharmacy technicians at the time of preoperative screening / Bemt van den PMLA, van den Broek S, van Nunen AK, Harbers JB en AW
Ann Pharmacother, 2009, 5, p.868-74

Betere regulatie zonder gewichtstoename? Nieuwe medicatie bij Diabetes Mellitus type 2 / Born MS
DNO nieuws, 2009, April 2009

Continue bloedglucose monitoring: de praktijk en de rol van de diëtist / Born MS
DNO nieuws, 2009, April 2009

Dieetbehandeling in de NDF Zorgstandaard / van Rooijen GJ
DNO nieuws, 2009, April 2009, p.9-10

Het Alpha ?mega congres 2009 “ Continue Glucose Meting: wat brengt het ons?” / van Rooijen GJ
DNO nieuws, 2009, November 2009

Iedereen is trainbaar / Born MS
DNO nieuws, 2009, Juli 2009

Voeding bij kinderen met diabetes mellitus / Stokvis WH, de Hullu AW en van Rooijen GJ
Informatorium voor voeding en diëtetiek, 2009, December 2009

The influence that electronic prescribing has on medication errors and preventable adverse drug events: an interrupted time-series study / van Doormaal JE, van den Bemt PMLA, Zaal RJ, Egberts AC, Lenderink AW, Kosterink JG, Haaijer-Ruskamp FM en Mol PG
J Am Med Inform Assoc, 2009, 6, p.816-25

Pain-relieving properties of topically applied morphine on arterial leg ulcers: a pilot study / Jansen MM, van der Horst JC, van der Valk PG, Kuks PF, Zylicz Z en van Sorge AA
J Wound Care, 2009, 7, p.306-11

Verband tussen hypertensie en myocardinfarct en het kauwen van qatbladeren / Nanne Croles F, Brassé BP, Duisenberg - Essenberg van M, Baars HF en Schweitzer CM
NTVG, 2009, B11, p.1-6

Begeleiding door ziekenhuisapothekers bij ontslag van patiënten met hartfalen / Eggink RN, Lenderink AW, Widdershoven JWMG en Bemt van den PMLA
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform, 2009, 5, p.89-92

Interactie tussen genotypen bepaalt overontstolling: invloed van de genotypen VKORC1 en CYP2C9 op acenocoumarol-dosisbehoefte / Brassé BP, Roijers JFM, Chahid Y, Geest van - Daalderop JHH, Vries de - Goldschmeding H, Wijk van EM, Boer de A, Egberts  ACG en Schalekamp T
Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform, 2009, 1, p.4-8

Medication errors: the impact of prescribing and transcribing errors on preventable harm in hospitalised patients / van Doormaal JE, van den Bemt PMLA, Mol, Zaal, Egberts, Haaijer-Ruskamp en Kosterink
Qual Saf Health Care, 2009, 1, p.22-7

testbericht

bl


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut