Ziekenhuisapothekers

De geregistreerde ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in opleiding zijn verantwoordelijk voor het uitzetten van de farmaceutische beleidsrichting en de vertaling naar de dagelijkse farmaceutische patiëntenzorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld medicatiebewaking en het beantwoorden van vragen vanuit de kliniek en de professionele verantwoordelijkheid voor activiteiten op het laboratorium, de afdeling bereidingen en de distributie van geneesmiddelen.

Ziekenhuisapothekers

Dr. J.M. Verzijl, gevestigd ziekenhuisapotheker, Hoofd ziekenhuisapotheek en Medisch manager.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: maag/darm/lever en diëtetiek.

Mw. drs. K.A. Simons, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor het locatie Elisabeth en de afdeling Farmacotherapie en Informatievoorziening (FIVO).
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: cardiologie, SEH- geneeskunde en ICU.

Mw. drs. M. Duisenberg, ziekenhuisapotheker, opleider voor opleiding tot ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor trials.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: neurologie, bariatrie en HIV.

Drs. M.M.P.M. Jansen, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog.
Aandachtsapotheker voor individuele farmaceutische patiëntenzorg, ziekenhuisverplaatste zorg en RAV.
Plaatsvervangend opleider voor opleiding tot ziekenhuisapotheker.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: anesthesie/pijn/OK, geriatrie, oncologie en palliatieve zorg.

Mw. drs. L. van Hout-Mourad, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor de afdeling Bereidingen, het Instituut Verbeeten, dialyse en kwaliteit. 
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: oncologie en radiofarmacie.

Mw. dr. B. Maat, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor ICT.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: moeder & kind, stolling.

Mw. drs. M.T. ter Laak, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: toxicologie, psychiatrie en farmacogenetica.

Mw. drs. R.T. Pauw, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor de afdeling Logistiek.
Farmacotherapeutische aandachtsgebieden: reumatologie en allergologie.

Mw. drs. T.J.M. Leenders, ziekenhuisapotheker.
Aandachtsapotheker voor de afdeling Logistiek.

AIOS ziekenhuisfarmacie

Mw. MSc. L.J.M. Meeuwissen, AIOS ziekenhuisfarmacie

Mw. MSc. F.S. Sinkeler, AIOS ziekenhuisfarmacie

Mw. MSc. T.C.C. Jaspers, AIOS ziekenhuisfarmacie

Mw. MSc. E.S. Mense, AIOS ziekenhuisfarmacie

Apothekers

Drs. L.A. van der Avoort

Drs. S.S. Saini

MSc. S. el Maghraby

MSc. A. Keyany

MSc. M.A.J.P. van Berkel

 

 


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut