Privacystatement website ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant 

Inleiding

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant, vallend onder het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant gebruikt en wat ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van deze website hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de internetsite te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant, tenzij:

  • de ziekenhuisapotheek dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van ZIEKENHUISAPOTHEEK MIDDEN-BRABANT

De website www.zamb.nl van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van het ziekenhuis zijn vervaardigd. ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant, kunt u contact opnemen met ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant: zamb-secretariaat@etz.nl.

 


ZAMB werkt o.a. voor:

logo Elisabeth Tweesteden ziekenhuis logo Regionaal Ambulance Vervoer logo 2 serve kliniek logo Verbeeten Instituut